ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2010, 09.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На девети март                                                          две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 21 по описа за 2010 година

 

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.С.С., редовно призован, не се явява. Вместо него се явява адвокат К., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Първо РУ на МВР – гр. Бургас, редовно призован, не се явява и представлява.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Станимир Христов.

 

ПРОКУРОР ХРИСТОВ: На основание чл. 16, ал. 1, т. 3 от АПК правя искане за конституиране на Окръжна прокуратура – гр. Бургас и встъпването и като страна в настоящото производство.

 

Съдът, с оглед така направеното искане и на основание чл. 16, ал. 1, т. 3 АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Окръжна прокуратура – гр. Бургас като страна в производството по настоящото дело.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по жалба на Н.С.С. ***, против Заповед № 122/09.12.2009 година на Началника на Първо РУ на МВР – гр. Бургас, с която му е отказано издаването на разрешение за съхранение и носене на късо огнестрелно оръжие за самоотбрана.

 

АДВОКАТ К.: Поддържаме жалбата.

Към настоящия момент доказателства не можем да представим, но при разговор с жалбоподателя същият заяви, че подготвя договор с фирма, в която ще работи като охрана, където се изисква оръжие. Към настоящия момент такъв договор не е подписан поради това, че няма разрешение за носене на оръжие. Затова ще моля да ни дадете възможност за представяне на допълнителни доказателства.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че жабата е подадена от лице с надлежна процесуална легитимация, в законоустановения срок, поради което намирам, че е процесуално допустима.

По доказателствата ще моля да приемете представените с административната преписка доказателства.

Не се противопоставям на искането на процесуалния представител на жалбоподателя за предоставяне на допълнителен срок с цел снабдяване и представяне на допълнителни писмени доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

УКАЗВА на жалбоподателя, че следва да ангажира доказателства във връзка с твърденията си в жалбата.

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 27.04.2010 година от 10:40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: