ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 06.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На шести ноември                                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2198 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ И.Н.Д., редовно призован, се явява адв. А.А.с пълномощно на лист 6 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ ВПД НАЧАЛНИК СЕКТОР „ПЪТНА ПОЛИЦИЯ“ ПРИ ОД НА МВР БУРГАС, редовно призован, не се представлява.

 

 

АДВ. А.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от И.Н.Д. против заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0769-001872/01.08.2018 г. на началник на група в сектор „Пътна полиция“ към ОД – Бургас на МВР, с която на жалбоподателя е иззето свидетелство за управление на МПС, предвид констатирано отнемане на всички контролни точки и неизпълнение на задължението по чл.157 ал.4 от ЗДвП.

АДВ. А.: Поддържам жалбата. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът съобразно изявлението на страната като счита, че делото е изяснено от фактическата страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА административната преписка съгласно описа на лист 2 по делото.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

         АДВ. А.: От събраните писмени доказателства не се установи по безспорен и категоричен начин, че на доверителя са отнети всички контролни точки, а напротив - установява се, че има 35 контролни точки, като към материалите по делото е представено само наказателно постановление № 345/2002 година на РПУ-Айтос, с което наказателно постановление са отнети 4 контролни точки. Не са представени останалите наказателни постановления, посочени в наложената принудителна административна мярка, като са представени два два броя заповеди за бракуване на наказателни постановления от сектор „Пътна полиция“ за периода от 2002 година до 2004 година. Едната заповед е за 2004 година, другата е за 2005 година, където са описани бракувани всички наказателни постановления. Считам        , че административно-наказващият орган е длъжен да докаже по какъв начин са връчени всички тези наказателни постановления и същите влезли ли са в сила. Имайки предвид горното считам, че доверителят ми има 35 контролни точки и в случая не следва да му бъде иззето свидетелството за управление на моторно превозно средство.

         Моля да постановите решенше, с което изцяло да отмените така издадената принудителна административна мярка по чл.171 т.4 от ЗДвП като неправилна и незаконосъобразна.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: