ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 16.12.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На шестнадесети декември                         две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2198 по описа за 2012 година.                     

На именното повикване в 14.40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „КИ ТО ТРЕЙД” ООД, редовно уведомен, се представлява лично от управителя г-н Т., както и от адв.Т. с приложено по делото пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на РИОСВ-БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт К., която представя пълномощно.

 

         ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по движението на процеса.

        

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.Т.: Водим допуснатия до разпит свидетел и моля да бъде разпитан в днешно съдебно заседание. 

 

         Юрисконсулт К.: Не възразявам относно разпита на свидетеля.

         В изпълнение указанията на съда от 28.10.2013г. заявявам, че представляваният от мен административен орган потвърждава извършените процесуални действия по настоящото дело към настоящия момент от М.С., явявал се като пълномощник на директор на РИОСВ-гр.Бургас.

 

        

 

 

 

         Съдът

ДОПУСКА до разпит воденият в днешно съдебно заседание свидетел, чиято самоличност снема, както следва:

 

         П.Г.Г. – 31г., български гражданин, несемеен, неосъждан,        в момента без особени отношения със страните в процеса, предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да говори истината.

        

         Разпит на свидетеля Г.:

         Миналата година от месец септември до края на месец януари тази година бях нает от г-н Т. на граждански договор.

 

         Въпроси на адв.Т.: Бихте ли обяснили на съда за какво точно бяхте ангажиран, в какво се състоеше ангажимента Ви и каква работа извършихте по повод този ангажимент, какво констатирахте?

         Свидетелят Г.: За периода месец септември 2012 – месец януари 2013г. бях нает от фирмата „Ки То Трейд”, за да следя сайтовете  на РИОСВ Бургас и Варна за публикувани там конкурси, които се обявяват от тези институции. В началото на месец октомври в единия от дните, в които вършех тази периодична проверка, забелязах, че няма достъп до страницата на РИОСВ-гр.Бургас. Реших, че е нещо моментно и реших да проверя след  няколко часа, но резултатът беше същия. В браузера се изписва, че страницата не може да бъде отворена, вследствие на което реших, че може да няма достъп за деня, може да има някаква профилактика или се вкарва допълнителна информация и реших да проверя на другия ден, но резултатът беше същия. В същото време пробвах да отворя сайта на РИОСВ-гр.Варна и други сайтове, всички сайтове се отваряха без проблем, от което направих извод, че проблемът не е от интернета или от компютъра, защото всички други сайтове са достъпни. В интернет има сайтове, които предоставят услуга, в която може да се провери дали определен сайт е на линия, дали е действащ в момента или затворен, блокиран. Произволен сайт за такива проверки намерих в Гугъл, където излизат много предложения, които могат да извършат такава услуга. Има специално поле, в което се изписва сайта, който се иска да се провери, поради което проверката показа, че сайтът е наличен и е онлайн. Има една особеност: самите сайтове, които правят тези проверки са извън България. Това означава, че от Бургас нямаме достъп, а от чужбина има достъп до този сайт. На следващия ден пробвах от други два компютъра, единият от които е моят вкъщи. В последствие правих доста пъти проверка, мисля че до края на месец януари нямаше достъп до този сайт, т.е. от началото на месец октомври до месец януари нямаше достъп.

 

         СЪДЪТ към свидетеля Г.: Всеки ден през този период ли проверявахте дали има достъп до сайта?

         Свидетелят Г.: Доста редовно проверявах. Може да съм пропускал някои от дните в месеците от октомври до януари, но колкото и пъти съм влизал, абсолютно същото ми се изписваше, че сайта не може да бъде отворен.

         СЪДЪТ към свидетеля Г.: Вашите технически познания как можем да се ориентираме на какво ниво са?

         Свидетелят Г.: Завършил съм семестриално „Информатика” в Бургаския свободен университет, но не съм дипломиран. Работя в сферата на IP-технологиите. В Кипър също съм работил все в тази област.

 

         Въпрос на адв.Т.: Смятате ли, че има някаква интервенция по отношение на този сайт, за да няма свободен достъп до него и човек с Вашите умения има ли възможност да проникне в този сайт?

         Свидетелят Г.: Самият администратор на сайта, ако поиска може да ограничи IP-адресите, които са от Бургас, за да не могат да отворят сайта. Същото важи и за определен интернет доставчик.

 

         СЪДЪТ към свидетеля Г.: Кой е системният администратор, който поддържа сайта? Кой е той, служител на РИОСВ или някоя фирма, която обслужва РИОСВ?

         Свидетелят Г.: По мое мнение, служител сам няма как да го реши това. Като име - нямам представа. Но това обикновено е човек, нает за да поддържа този сайт, да се занимава с цялостната поддръжка на сайта, да следи дали работи, нещо да обогатява самия сайт и обикновено е нает човек специално за това.

         СЪДЪТ към свидетеля Г.: Друг източник, освен човешка намеса, кое би могло да доведе до блокиране на този сайт?

         Свидетелят Г.: Възможно е да има и друга причина за  блокиране, но самият сайт трябва да няма администратор, трябва да няма човек, който се грижи за него. По принцип този човек е нает да се грижи за сайта, да предприема действия по отстраняване на нередности.

 

         Въпрос на адв.Т.: Има ли съхранена информация за тези множество опити, които сте правили за влизане в сайта?

         Свидетелят Г.: Има запазени като информация, че сме се опитвали да влезем в този сайт, но не сме успели и касае този период.

         Адв.Т.: Нямам други въпроси.

 

         Въпрос на юрисконсулт К.: С кой интернет браузер сте отваряли сайта?

         Свидетелят Г.: С „Интернет експлорър” и с „Модзила”, а вкъщи от моя компютър с „Гугъл Хром”.

         Въпрос на юрисконсулт К.: Кой е интернет доставчика?

         Свидетелят Г.: Интернет доставчика в служебния компютър е „Виваком”, а вкъщи е „Унакс”.

         Въпрос на юрисконсулт К.: След като не можахте да отворите страницата на РИОСВ толкова пъти, не се ли обърнахте към някой от интернет-доставчиците за запитване, че имате проблем?

         Свидетелят Г.: В първия ден – не, защото мислех, че самият сайт има някакъв проблем. Но на следващия ден се уверих, че другите сайтове се отварят, само този не и затова не съм се обръщал към интернет-доставчика, не  съм сигнализирал за проблем.

         Въпрос на юрисконсулт К.: Обадихте ли се в РИОСВ да кажете, че не можете да отворите тяхната страница?

         Свидетелят Г.: Не съм се обаждал в РИОСВ.

         Въпрос на юрисконсулт К.: Беше ли Ви възложено освен страницата на РИОСВ-гр.Бургас да следите и местната преса в този  период, тъй като обявите се публикуват и в пресата?

         Свидетелят Г.: Беше ми възложено да следя единствено сайта на РИОСВ Варна и РИОСВ Бургас.

 

         Адв.Т.: Били сте ангажиран да следите сайтовете на РИОСВ Варна и Бургас, да проверите откъде можеше да се вземе документация за участие в търг?

         Юрисконсулт К.: Въпросът е некоректен, защото господинът, ако не е могъл да отвори сайта, няма как да знае, че от страниците може да изтегли документите.

         Адв.Т.: Това е принципна позиция. Въпросът е дали оттам единствено се изтегля документацията, дали той е успял да го направи. Искам само да уточня, че има едно начално отваряне на страницата, която дава информация, че е онлайн, след което не може да се влезе в подстраницата на РИОСВ.

         Свидетелят Г.:  Имал съм поглед на страницата на РИОСВ, защото съм започнал работа преди сайта да прави проблеми, в случаите, когато страницата е била активна и имам поглед как изглежда сайта и кое къде се намира.

 

         Адв.Т.: Няма да сочим други доказателства.

         Да се приключи събирането.

 

         Юрисконсулт К.: Във връзка с въпроса кой поддържа сайта ни, искам да бъде призован като свидетел наш служител, който на место в РИОСВ.гр.Бургас поддържа страницата, като имаме и абонаментен договор. Човекът, който е качил тази обяви и е свалил тази обява е С.К. - главен експерт в РИОСВ-гр.Бургас. Моля да допуснете до разпит в следващото съдебно заседание.

 

         Адв.Т.: Противопоставям се на това искане за разпит на този свидетел. В предходно съдебно заседание представих няколко съдебно-технически експертизи, изготвени от инж.С.П., който ясно е отговорил на тези въпроси. Въпреки, че тези експертизи не са изготвени конкретно по това дело, касаят един и същ период време, по-конкретно, както Решение № 105, така и Решение № 106. Самият обхват на тези съдебно-технически експертизи обхваща точно тези случаи. Ние говорим за достъп от външни лица и граждани. Дори конкретният експерт, когато е бил помолен да направи това, той сам лично е правил опити и е установил, че сайтът е недостъпен.

         Техническите експертизи ги представих за сведение, тъй като обхващат и двете дела на съда. Касае се за едно и също нещо, един и същ конкурс.

 

         Юрисконсулт К.: Възразявам. След като смятат експертизата за достатъчно доказателство, не е следвало да искат изслушване на техен свидетел. Следва и на нас да ни се даде възможност да ангажираме гласни доказателства, тъй като представените от колегата експертизи са представени на съда само за сведение и въз основа на тях не могат да се заместят исканите от нас свидетелски показания.

 

Съдът по направеното от юрисконсулт К. доказателствено искане за събиране на гласни доказателствени средства посредством разпита на системен администратор, за когото се посочи, че е подържал изправността на сайта на РИОСВ-гр.Бургас за процесния период, намира за необходимо това доказателствено искане да бъде уважено, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит в следващото съдебно заседание С.К. - главен експерт в РИОСВ-гр.Бургас при изслушване при режим на довеждане от страна на ответната страна.

ПРИЕМА за сведение представената днес от адв.Т. съдебно-техническа експертиза изготвена за целите на съдебното производство по административно дело № 2268/2012г. по описа на Административен съд-гр.Бургас.

 

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства съдът

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 21.04.2014г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: