ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 01.11.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На първи ноември                                        две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2197 по описа за 2017 година

На именното повикване в 15:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  С.С.Н., редовно уведомен,  не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ КМЕТ НА ОБЩИНА РУЕН, редовно уведомен, не се явява.Изпраща процесуален представител адв. Ж., с представено пълномощно в предходно съдебно заседание.

          ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

          АДВ.Ж.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

          АДВ.Ж.: Водим допуснати до разпит двама свидетели в  днешното съдебно заседание за обстоятелства, касаещи изграждането на процесните постройки, предмет на заповедта по чл.225а от ЗУТ на Кмета на община Руен.

        В залата бяха въведени двамата свидетели за снемане на самоличност на същите,както следва:

Х.Х.И.- ЕГН**********, роден на *** година,  български гражданин, неосъждан.Без родство или особени отношения със страните по делото.

Предупреден за наказателната отговорност почл.290 от НК.

Обещава да говори  истината.

Х.О.Ф.- ЕГН**********, български гражданин, неосжадана. Без родство или особени отношения със страните по делото.

 Предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори  истината.

Свидетелят Х.И. беше отведен от съдебната зала.

Съдът пристъпи към разпит на свидетеля Х.Ф..

СВИДЕТЕЛЯТ Ф.: Аз познавам жалбоподателят. Аз съм кмет на с.Разбойна, той е жител на селото.Той е регистриран земеделски  производител и се занимава с животновъдство. Знам къде отглежда животните. В един общински  терен на края на селото, граничещо със сметището. На друго място лицето не отглежда  животни. От 2003 година съм кмет на селото  и понеже граничи със сметището всяка година  аз отивам лично да покажа  на трактористите къде  да чистят и понеже той граничи  със сметището го знам. 2003 година нямаше такива постройки,  аз лично съм ходила на място.По- късно той ги построи.  2004г. или 2005 г. построи едната сграда-дървената, построи  я първа, тя  е покрита с полиетилен.Сградата с каменната зидария я построи през 2016 година. Това лице е проблемно, навсякъде си пуска животните и хората ме упрекваха, че бездействам. Повече от 400 човека са подписаха в подписка срещу него. През 2015 година имаше една сграда, а другата, втората я построи  през 2016 година, даже не се разплати с фирмите за строителни материали.  През 2007 година имаше сигнал, че е рязал  тополи за да строи  тази сграда.През 2016 година лично майстора, който му построи каменната сграда ми се оплака, че не му е платил.Казва се И.О.А..Той също е от  с.Разбойна.

АДВ.Ж.:Нямам  повече въпроси.

Съдът  въведе в залата свидетеля Х.И..

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Аз познавам С.,***.Той гледа животни- овце, аз също гледам животни.Той има две кошари на общинско място ги гледа, в землището на селото.Двете кошари са масивни.Изградени са от дървен материал.От северната част на една сграда е каменна зидария. Другата е дървена, отстрани има найлони.Втората  кошара я направи 2016 година през пролетта.Един колега, с който работихме заедно му построи кошарата, но той не му плати и от там помня, че 2016 година, пролетта се случи това. Този колега му направи зидарията, греди, бичмета,всичко. Първата постройка я направи преди десетина години.

АДВ.Ж.: Няма  въпроси към свидетеля.Оттеглям искането за представяне на административната преписка по регистрация на животновъден обект от  ОДБХ градБургас.Няма да соча други доказателства.

Съдът като взе предвид остоятелството, че с разпитаните в днешното съдебно заседание свидетели бяха изяснени спорните въпроси за част, от които беше допуснато искането на писмени документи от ОДБХ-Бургас и с оглед изявлението на адв.Ж. намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ протоколно определение от проведено съдебно заседание  на 25.10.2017г. в частта, в която  съдебния състав е разпоредил на бъде изискана от ОДБХ Бургас информация за това дали в агенцията има регистриран животновъден обект на името на С.С.Н..

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.Ж.: Моля да се отхвърли оспорването на заповедта  на кмета на община Руен издадена на осн чл.225а от ЗУТ.Считам, че заповедта  е законосъобразна и издадена при спазване на процесуалните норми, касаещи  този вид производство. От представените писмени документи, както и от  разпита на свидетелите считам, че се установи, че жалбоподателя е извършил  строителството на постройка, която съобразно нормата на чл.137, вр 147 от ЗУТ  е категоризиран от административния орган като VІ-та категория посторйка, поради което правилно кмета на община Руен е издал процесната заповед в кръга на своята компетентност. От събраните доказателства се установи, както и от разпита на свидетелите момента на извършване на строителството от  жалбоподателя- първата постройка около 2004г, а втората през лятото на 2016 година, поради което по отношение на тези постройки е неприложима възможността, установена с разпоредбата на параграф 16, ал.1 и параграф 127 от ПЗРЗУТ, с които се установява възможността за търпимост на незаконно  извършени строежи, които не подлежат на премахване. В настоящето административно производство, а и  в съдебното по повод на обжалването на административния акт на кмета на общината такова изследване не се налага, тъй като тези разпоредби касаят извършване на незаконни строителства до 31.03.2001 година, поради което считам, че  заповедта е законосъобразна и  като такава следва да бъде потвърдена, а оспорването да бъде отхвърлено.Моля да се произнесете в този смисъл.

Съдът  счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе  със съдебен акт в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:19 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: