ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 14.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На четиринадесети март                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2193 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11:57 часа се явиха:

 

Жалбоподателят МБАЛ „Лайф хоспитал“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат Ж., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

За ответника - управител на НЗОК София, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт К., която е упълномощена от директора на РЗОК Бургас, който от своя страна е бил упълномощен от управителя на НЗОК София .

Явява се вещото лице д-р С. Й. А..

Не се явява вещото лице д-р Е.Д.К..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че след предходното съдебно заседание съдът изпрати писмо до директора на МБАЛ „Бургасмед“ Бургас с искане да посочи специалист в областта на гастроентерологията и в отговор на това писмо, управителят на тази болница е посочил за вещо лице д-р С. А. - Я..

С определение от 25.02.2017г. съдът назначи по едната експертиза д-р А., а с определение от 02.03.2017г. съдът определи за вещо лице д-р Е.К., със специалност неврология, да изготви другото заключение.

Съдът ДОКЛАДВА, че заключението по съдебно-медицинската експертиза от специалист гастроентеролог д-р С. А. – Я. е постъпило на 06.03.2015г. - в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

 

Д-р С. Й. А. - Я., 51г., неосъждана, без дела и родство със страните, не работи при жалбоподателя.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Представила съм заключение,

 

АДВОКАТ Ж. – Не съм запозната със заключението на вещото лице. Но не възразявам да бъде изслушано вещото лице в днешното съдебно заседание. По ИЗ №239 - не са спазени мотивациите, няма отговор.

Съдът връчи копие от заключението на вещото лице на адвокат Ж..

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – По първият казус – това ИЗ, хоспитализацията е планова, при която не е необходимо, но е необходимо да има медицинска документация да докаже. Такава липсва. Отговорът е ДА, защото липсват доказателства, че преди това пациентът е лекуван и такъв е алгоритмът на пътеката при планова хоспитализация.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Ж. – Запозната ли сте с възраженията в жалбата?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Запозната съм жалбата, както и съм се запознала с материалите по делото.

АДВОКАТ Ж. – Ако е възможно ответника да зададе първо въпросите си, докато се запозная със заключението.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ К. – Не сте отговорили на въпрос 2, по точка 1.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. –Съгласна съм с това, което казва касата, че няма индикация за неуспех в предхождащо лечение. Спазена е пътеката.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ К. – По т.2 за втория случай – на пациента по ИЗ 2341/509 хоспитализиран по спешност, налице ли са обстоятелствата за хоспитализиране?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Според алгоритъма на клиничната пътека, болката и фебрилитета са индикации за спешна хоспитализация на пациента.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ К. – Алгоритъмът на КП 74 е за болни със спешни и жизненоважни функции?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Не е задължително да има жизненоважни функции.

Фебрилитет означава висока температура.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ К. – По отговора на въпроса за лабораторните изследвания и ултразвуковите изследвания казвате, че не подкрепя диагнозата за остро възпаление на жлъчния мехур. Коректно ли е поставена окончателна диагноза съгласно алгоритъма на КП 74 и до каква степен трябва да кореспондира с индикациите за хоспитализация?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Според алгоритъма на пътеката болката и фебрилитета са индикации.

От гледна точка на медицината тези два показатели трябва да бъдат подкрепени с лабораторни показатели, които да подкрепят твърдението.

Ехографският образ не винаги може да покаже конкретно нещо в първите часове на острото възпаление. За съжаление нито лабораторните показатели в ИЗ, нито ехографското изследване дават точното състояние на пациента.

ВЪПРОС на СЪДА – Какво се случва, ако първоначално има индикации за спешност и са за някакво заболяване, а изследванията не отговарят на тези изисквания пациента бъде приет, а след като се направят изследвания, те не дадават отговор?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Когато се намери друга причина, трябва да се премине към друга КП, а ако не успява, обикновено си излиза по същата КП. В случая КП не включва една диагноза и се изписва по диагноза, която е най-близка на състоянието на пациента, заради което е приет. Това е за втория случай.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ К. – По т.3, въпрос 3 – Болковият синдром от какъв произход е? Може ли да се дължи на бъбречна криза или заболяване на яйчниците?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Така, както е описано, че болката е в горната част на корема, малко вероятно е да се дължи на гинекологичен проблем. За бъбречна криза - възможно е да има болка в страната, но ехографското изследване веднага ще даде отговор, дали дава въпрос за бъбречни, гинекологични или други проблеми.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Ж. – Така, както е изложено в отговора на въпрос 2 – от това, което аз чета има съждения. Налице ли са индикации за хоспитализация по т.2?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Да според изискванията на клиничната пътека има индикации за хоспитализация. Говорим за отговора по т.2, на въпрос 1.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Ж. – А за последващия случай?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Да, индикации има. По т.3 отговорът ми е същия – има индикации за хоспитализация.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Ж. – По т.4 – относно заключението ви по отговор на въпрос 3, за отклонение на лабораторен анализ, какво имате предвид, че не е проконтролирано?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Според изискването на КП, всяко едно лабораторно изследване, което не е в нормите трябва да бъде проконтролирано, което пък дава възможност ние да оформим, ако трябва да бъде насочен пациента към друг специалист, и трябва да бъде проконтролирано, да се повтори изследването втори път.

За този случай, колегите дават два примера, единия е за калий, а другия е за имуноглоболин Ж, при серологично изследване на хеликобактерпилорна инфекция. Във връзка с това изследване, то не се изисква от алгоритъма на КП. Колегите са го направили допълнително и това изследване показва наличен имунитет в пациента към този момент и към тази бактерия. Промяната на това изследване става след месец и в случая е без смисъл да бъде проконтролируем след 3 дни. За калия - трябва да бъде проконтролируем.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Ж. – На въпрос 4, към т.4 няма отговор, по ИЗ 2430 няма отговор.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Изходът от лечението при тези пациенти, които са с остър холецистит в рамките на престоя по КП е само в едно подобрение на състоянието на пациента, което налага по-нататъшно амбулаторно перорално лечение у дома. Това е първия изход. В случаите с остър холецистит, когато в рамките на тридневното лечение състоянието на пациента се влошава - температура, болки, лабораторни показатели, пациентът се насочва за оперативно лечение към хирургично отделение.  Диагнозата е остър холецистит.

АДВОКАТ Ж. – Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ К. – Отговорът по т.4, в настоящия случай има ли подобрение на пациента?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Лабораторните изследвания за калия не е от значение. Повишението, което е регистрирано, е минимално, не засяга живота на пациента и няма пряка връзка с диагнозата остър холецистит. И с този калий е изписан с подобрение, ако всичко друго е нормално.

ЮРИСКОНСУЛТ К. – Нямам повече въпроси

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УКАЗВА на страните, че съдът ще се произнесе по утвърдения размер на възнаграждението след като вещото лице представи по делото попълнена справка-декларация по чл.23, ал.2 и чл.24, ал.2 от Наредба №2/2015г.

 

АДВОКАТ Ж. – Нямам доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ К. – Нямам други доказателствени искания.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 09.05.2017г. от 11.15ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се уведоми вещото лице д-р Е.К. за новата дата на заседанието.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.15 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: