ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 26.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На двадесет и шести ноември                   две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2187 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 13:59 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Лукойл България Бункер” ЕООД, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт И., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

 

Не се явява вещото лице Д.Л..

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпила молба от вещото лице инж. Д.Л., с която заявява, че не е успяла да изготви и представи в срок заключението по съдебно-химическата експертиза, поради прекомерната й натовареност по дела на Административен съд Бургас, свързана с анализи на процесни продукти в акредитирани лаборатории. Моли делото да бъде отложено и да й бъде дадена възможност да изготви и представи в срок заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде възможност на вещото лице да изготви експертизата. Нямам други доказателствени искания към момента.

 

С оглед молбата на вещото лице и изявлението на страната, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.02.2016 г. от 15:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:01 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: