ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 22.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и втори октомври                  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2186 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 11:18 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Г.Т., редовно призован, се явява лично.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Районно управление „Социално осигуряване”-Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Ч.-П., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на М.Г.Т. против Решение №КПК-107/16.08.2013година на Директора на Районно управление „Социално осигуряване” Бургас, с което са потвърдени разпореждания № 021-00-2749-1/12.07.2013 година и №021-00-2749-2/17.07.2013година на ръководителя на осигуряването за безработица на РУ„СО”-Бургас, с които на основание чл.54ж, ал.1 и във връзка с чл.54а, ал.1; чл.54б, ал.1 и чл.54в, ал.1 от КСО е отпуснато обезщетение за безработица и на основание чл.54ж, ал.1 от КСО е променен периода на това обезщетение.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Т.: Поддържам жалбата. Да се приемат представените по делото доказателства Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.-П.: Оспорвам жалбата. Представили сме писмен доказателства, които моля да приемете. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ЖАЛБОПАДАТЕЛКАТА Т.: Моля да уважите жалбата по мотивите изложени в нея и да отмените оспорваните разпореждания. Всичко нужно е посочено в жалбата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.-П.: Уважаема г-жо председател, моля да оставите подадена жалба без уважение и потвърдите решението на директора на Районно управление „Социално осигуряване” Бургас по аргументи подробно посочени в него.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: