ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 08.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На осми октомври                                    две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2170 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:55 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Г.Н., редовно уведомен, се представлява от адвокат Б., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник сектор в Районно управление – гр.Несебър при ОД на МВР – гр. Бургас, нередовно уведомен, не се явява и не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

АДВОКАТ Б.: По хода на делото предоставям на съда.

 

СЪДЪТ, след като констатира, че предмет на оспорване в настоящото съдебно производство е заповед за налагане на принудителна административна мярка № 18-0304-000619/26.07.2018г., която е издадена от П.И.К. на длъжност началник сектор в Районно управление – гр. Несебър към ОД на МВР – гр. Бургас, който не е редовно призован за насроченото съдебно заседание, а вместо него е призован началника на Районно управление – гр. Несебър, намира, че ход на делото не следва да бъде даден. Следва да се извърши ново редовно призоваване на ответника за следващо съдебно заседание.

Воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ОТЛАГА същото и го НАСРОЧВА за 12.11.2018 г. от 13:30 часа, за която дата и час жалбоподателят е редовно призован съгласно чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се призове за насроченото съдебно заседание ответникът П.И.К. – Началник на сектор в Районно управление – гр. Несебър към ОД на МВР – гр. Бургас.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: