ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 30.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На тридесети май                                             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ А.

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.

административно дело номер 2161 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11:02 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Виксън инвест“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

За ответника началник на РДНСК ЮИР Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт А., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

Заинтересованата страна „САЮК“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

Заинтересованата страна „Да груп“ ЕООД, редовно призована, не изпраща представител.

Заинтересованата страна главен архитект на община Несебър, редовно призован, не изпраща представител.

Заинтересованата страна Министерство на земеделието и храните, редовно призован, не изпраща представител

За прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Костова.

Заинтересованите страни Н.Г.З., Г.К.П., С.Г.М., В.А.Е., А.Г.П., М.Т.З., А.Т.Х., Р.А.П., С.С.Л., Х.А.Д., С.В.П., С.Е.Р., Д.Е.К., Т.П.М., М.Х.Т., К.А.А., М.Н.Ш. и Л.М.К., редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

Заинтересованата страна В.Х.М., нередовно призовани, не се явява и не се представлява. За тази заинтересована страна, след като се установи, че това е регистрираният му постоянен и настоящ адрес, разпореждането на съда от 16.05.2017г. е да бъде извършено съобщаване по реда на чл. 47 от ГПК. 

 

ЮРИСКОНСУЛТ А. – Предвид, че е налице нередовно призовано заинтересовано лице, моля да не се дава ход на делото.

ПРОКУРОР КОСТОВА – Моля да не се дава ход на делото в днешното съдебно заседание, поради наличие на нередовно призована страна.

 

Съдът намира, че е налице процесуална пречка за даване ход на делото поради нередовното призоваване на заинтересованото лице В.Х.М. и ход на делото не следва да бъде даден, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД на делото.

ОТЛАГА същото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 10.10.2017г. от 11.30ч., за която дата и час да се призове нередовно призованата страна по реда на чл.47, ал.1 от ГПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.11 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: