ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 14.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На четиринадесети февруари                          две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ А.

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.

административно дело номер 2161 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Виксън инвест“ ЕООД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощие адвокат М., надлежно упълномощен, представя пълномощно

За ответника началник на РДНСК ЮИР Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт А. и П.А., гл.експерт в отдел „Правно-норамтивно обслужване“ при Дирекция „Строителен и устройствен контрол при ДНСК София.

Заинтересованата страна „САЮК“ ЕООД, редовно призован, не изпраща законен представител и не се представлява.

Заинтересованата страна „Да груп“ ЕООД, нередовно призована, не изпраща законен представител и не се представлява.

Заинтересованата страна ЕТ „ИППДП д-р Д. П.“, нередовно призован, не се явява

Заинтересованата страна Главен архитект на община Несебър, редовно призован, не изпраща представител.

Заинтересованата страна Министерство на земеделието и храните, редовно призован, не изпраща представител

Заинтересованата страна Окръжна прокуратура Бургас, не изпраща представител.

Заинтересованите страни Г.К.П., С.Г.М., А.Т.Х., Р.А.П., Х.А.Д., С.В.П., Д.Е.К., Т.П.М., М.Х.Т., К.А.А., редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

Заинтересованите страни Н.Г.З., В.А.Е., А.Г.П., В.Х.М., М.Т.З., С.С.Л., С.Е.Р., М.Н.Ш., нередовно призовани, не се явяват и не се представляват.

 

АДВОКАТ М. – Да не се дава ход, с оглед нередовното призоваване на страните.

Гл.експерт А. – Налични са процесуални пречки за даване ход на делото, предвид нередовното призоваване.

ЮРИСКОНСУЛТ А. – Поддържам становището на колега – да не се дава ход на делото.

 

Поради нередовното призоваване на част от заинтересованите лица, които са конституирани по делото, съдът счита, че е налице процесуална пречка за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД на делото.

ОТЛАГА същото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 28.03.2017г. от 11.30ч., за която дата и час страните, които са вече редовно призовани да се считат за такива.

По отношение на нередовно призованите лица, да се извърши справка в Национална база данни „Население“ за вписан постоянен и настоящ адрес и да се докладва на съда.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.09 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: