ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 24.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На двадесет и четвърти октомври         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2159 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА С.И.К., редовно призована, се явява лично. 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „МПДТР“ при Община Бургас, редовно призован, се представлява  от гл.юрисконсулт М.c  пълномощно на лист 115 по делото.

 

 

 ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА К.: Предоставям на съда дали да бъде даден ход на делото, тъй като адвоката ми Красимир Мутафов не присъства в днешното съдебно заседание. Имам информация, че той е постъпил в болница.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

 Съдът счита,че не са процесуални пречки за даване ход на делото,

затова

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от С.И.К. против Акт за установяване на задължение по декларация (АУЗД) № ФП57442-1/18.05.2017, потвърден с решение №94-01-12571/11.07.2017 г. на директора на дирекция „МПДТР“ при Община Бургас, с който са установени задължения по реда на ЗМДТ – такса битови отпадъци в размер на 449,90 лева и законни лихви за забава в размер на 55,37 лева.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА К.: Поддържам жалбата, оспорвам административния акт.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете административната преписка, която сме представили. Бих искал да отсеем спорното от безспорното и с оглед на това да не се задръства делото с хартия, да се установи спорно ли е доколкото се касае за имот на центъра на Бургас.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА К.: Заявявам, че не оспорвам предоставянето на услугите, които са компоненти на такса битови отпадъци на адреса на имота.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам други искания. Уточнявам, че таксата, определена на жалбоподателката, е единствено за поддържане територия за обществено ползване. Не сме начислявали задължения за сметосъбиране, сметоизвозване, и обезвреждане на отпадъци в депо.

СЪДЪТ КЪМ ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА: От съдържанието на жалбата констатирам, че няма доказателствени искания, а твърдите единствено материална незаконосъобразност на определените Ви задължения. Някакви доказателства искате ли от съда да се събира, или да се представят допълнително?

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА К.: Моля да ми дадете възможност като отложите делото за следващата седмица. Аз съм жена на години, не се чувствам подготвена да правя доказателствени искания. Аз съм на 82 г.

 

ДАВА възможност на страните да направят доказателствените си искания и да представят допълнителни доказателства по делото.

 

 

 

Съдът НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 31.10.2017 г. от 13:10 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: