ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 29.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и девети ноември               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2154 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:52 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.С.К., редовно призована, не се явява. За нея се явява адвокат М., редовно упълномощен.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.И.К., редовно призован, се явява лично и с адвокат М., редовно упълномощен.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.П.С. редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.С.Н., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.М.Н., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.Т.К., редовно призована, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.Т.К., редовно призован, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.Д.П., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.И.Ч., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Й.Г.Ч., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.Т.П., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.А.К., редовно призован, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Е.Г.К., редовно призована, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.К.Т., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.С.Т., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.К.: Заявявам, че нямам права на собственост върху имота от 1986 г. Дарила съм го на дъщеря ми Дарина Веселинова Д., а тя го е продала на Д.П.С..

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.К.: Нямам права на собственост върху този имот. Този имот още на времето е прехвърлен изцяло на брат ми Т.А.К. от родителите ми. Брат ми в момента живее и работи в Германия. Може да бъде призован на адрес в България: ***. Това е моят адрес и аз поемам задължение да го уведомя.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Е.К.: Т.А.К. ми е син и аз отдавна заедно със съпруга ми съм прехвърлила имота на него.

 

АДВОКАТ М.: Моля да се коригира списъкът на заинтересованите лица, представен от административния орган.

Ние сме собственици по наследяване на имот с идентификатор 61056.502.118. В жалбата, която сме подали, сме посочили имот с идентификатор 61056.502.119, но имотът е с идентификатор 61056.502.118, по наследяване. Има удостоверение за наследници по делото.

 

СЪДЪТ намира, че ход на делото в днешно съдебно заседание не следва да бъде даван. Установи се по делото наличие на заинтересована страна, която не е конституирана като такава по спора и не е призована редовно за днешно съдебно заседание – Т.А.К..

Същевременно бе установено, че лицата М.Т.К., Г.А.К. и Е.Г.К. нямат качеството на заинтересовани страни по спора, тъй като нямат права на собственост върху имот с идентификатор 61056.502.119. Поради това същите следва да бъдат заличени като страни по делото.

С оглед изложеното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ЗАЛИЧАВА като заинтересовани страни лицата М.Т.К., Г.А.К. и Е.Г.К..

КОНСТИТУИРА в качеството на заинтересована страна Т.А.К., който следва да бъде призован на адрес ***.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 14.02.2018 г. от 11:00 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се призове заинтересованата страна Т.А.К..

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:09 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: