ПРОТОКОЛ

 

Година 2009, 16.04.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІІІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети април                                          две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Е.

      ЧЛЕНОВЕ: 1. П.С.

       2. Д.Д.

секретар:  Г.Ф.

прокурор: Т.С.

сложи за разглеждане докладваното от съдия Е.

КНАХ   дело    номер   214     по    описа    за   2009  година.

На именното повикване в  10.00  часа се явиха:

 

Касаторът – Е.П.А., редовно уведомен, се явява лично.

Ответникът по касация – Началник на сектор ПП КАТ при ОДП - Бургас, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор С.

 

Становище по хода на делото:

КАСАТОРЪТ А.– Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът,

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

        

         Становище по жалбата и доказателствата:

         КАСАТОРЪТ А. – Поддържам жалбата. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

         ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         По доказателствата съдът,

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените с касационната жалба писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

         КАСАТОРЪТ А. – Моля да отмените обжалваното решение като незаконосъобразно и поставено по този начин като необосновано и недоказано. Едно такова решение не може да бъде мотивирано по спомените на един човек за събития станали преди повече от пет месеца. Като се има предвид, че аз живея в „Меден рудник” повече от 20 години и този знак съществува и до днес, може да се установи твърдяната от мен обстановка. Ако съдът счита, че твърденията ми са недоказани на основание на разпоредбата на чл. 222, ал.2, т.2 от АПК, Ви моля да върнете делото за ново разглеждане в първоинстанционния съд където ще мога да ангажирам свидетели, от които изявления да се опровергае, установената от съда, фактическа обстановка и че има знак определящ ограничението на скоростта от 80 км в час.

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е неоснователна и като такава не следва да бъде уважена. Фактическата обстановка се установява по един безспорен начин от събраните по делото доказателства. При издаване на АУАН и наказателното постановление са спазени процесуалните и материални норми. Считам, че санкцията е правилно определена. По безспорен начин е установено наличието на административно нарушение от обективна и субективна страна. Считам, че делото не трябва да се връща за допълнително разглеждане, тъй като е възможно в момента да има промяна на фактическата обстановка, по отношение на знак Б-26, съществуващ към момента на извършване на деянието, и която ще се установява тепърва със свидетелски показания.

                  

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.05 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: