ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 23.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На двадесет и трети октомври               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2149 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Г.П.Г., редовно призован, се явява лично.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на ТП на НОИ Бургас, редовно призован, се представлява от старши юрисконсулт Д. с пълномощно от днес.

 

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.: Да се даде ход на делото.

СТ.ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от Г.П.Г. против решение изх. № 1012-02-127#3/01.08.2018 г. на директора на ТП на НОИ Бургас, постановено по пенсионна преписка № **********, с което е постановено да бъде потвърдено разпореждане, с което е отказано отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.: Поддържам жалбата. Моля да приемете като допълнително доказателство разпореждане изх. № 2113-02-1928#1 от 20.07.2017 година на ръководителя на пенсионно осигуряване в ТП на НОИ. От това разпореждане се вижда, че към 2017 година съм имал 14 години, 5 месеца и 14 дни стаж. След това работих още 6 месеца и 20 дни като пазач и считам, че към момента вече имам необходимия стаж, за да получа пенсия за осигурителен стаж и възраст.

СТ.ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Запозната съм с разпореждането. Това разпореждане, което се представя в днешното съдебно заседание, е било обжалвано само по административен ред и директорът на ТП на НОИ Бургас е отхвърлил оспорването.

Оспорвам жалбата. Представили сме административната преписка по издаване на разпореждането. Няма да представям други доказателства.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.: Това, което директорът тогава ми отговори, аз го приех за истина и не съм обжалвал по съдебен ред, а работих още 6 месеца и 20 дни, за да получа пенсия.

 

Съдът предвид изявленията на страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА разпореждане с изх. № 2113-02-1928#1 от 20.07.2017 година на ръководителя на пенсионно осигуряване в ТП на НОИ.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.: Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА административната преписка по делото.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.: В трудовата книжка пише, че имам 15 години и 11 дни трудов стаж. В разпореждането, което е второто, което обжалвам, пише, че имам 14 години и 11 месеца трудов стаж, и разликата от 1 месец се дължи на месец август 1997 година, тъй като тогава са ми платили неизползван платен годишен отпуск. В трудовата ми книжка пише, че на първи август 1997 година е прекратен трудовият ми договор с ХЕИ – Бургас. Този месец не влиза в трудовия ми стаж и затова имам 15 години и 11 дни трудов стаж в трудовата книжка. Това съм го писал и обжалвал до техния директор в жалбата, но разпореждането беше потвърдено.  До ХЕИ - Бургас може да се направи допитване. Там работих 9 години и отпуската, която не ползваме – имам в предвид редовната платена годишна отпуска, имаме право да си я ползваме следващи години, така че никога не се плаща.  Има директор в ХЕИ - Бургас, може да се пита. От къде са ги извадили тези данни – не знам. Искаха да им представя 3 години доход. От ХЕИ им изпращат всичките години доход и те този месец го намират – месец август имам предвид. С това второ разпореждане ми намалиха осигурителния стаж с един месец. Разликата се дължи на този месец август. В трудовата книжка не съм си писал аз нещата. Работил съм в Плевен в държавно предприятие.

         Моля да отмените решението и разпореждането и да върнете преписката обратно на административния орган, за да ми се отпусне полагаемата пенсия.

           СТ.ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да оставите без уважение жалбата и да потвърдите обжалваното решение на директора на ТП на НОИ Бургас.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: