ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 11.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На единадесети февруари                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2149 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:08 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА М.Н.П., като майка и законна представителка на Д.И.П., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Социално подпомагане” Карнобат, редовно призован, явява се лично Д.Я.Д..

 

Г-ЖА Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Г-ЖА Д.: Оспорвам жалбата. Няма да представям доказателства. Поддържам изпратеното становище.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и тези, представени от жалбоподателя с молба, депозирана по делото на 18.11.2014 г. Предвид липсата на други доказателствени искания, следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и тези, представени от жалбоподателя с молба, депозирана по делото на 18.11.2014 г.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

Г-ЖА Д.: Поддържам становището на Дирекция „Социално подпомагане” Карнобат, представено по делото на 22 .01.2015 година, с което моля да отхвърлите жалбата на г-жа П. и да оставите в сила моя Заповед № К-158/17.19.2014 година.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:16 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: