ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 04.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На четвърти юни                                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2144 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ СНЦ „Сдружение за риболовен туризъм Посейдон”, редовно уведомен, се представлява от адвокат Я., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури София, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

Не се явява вещото лице З.Г..

 

АДВОКАТ Я.: С оглед неявяване на вещото лице и предвид обстоятелството, че не е представена по делото назначената експертиза, моля да дадете нова дата.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпило писмо от Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури вх. № 5102/01.06.2015 г., с което изпращат Таблица – Анализ на приходите и разходите, предоставена от бенефициент Сдружение с нестопанска цел „Кану Макс” по проект с рег. № BG007MIRGPN2.2/04 и декларация свободен текст от бенефициента, като уведомяват, че не могат да изпратят работен лист № 1, таблица № 12 и изчислена жизнеспособност на проекта.

ДОКЛАДВА постъпила молба от вещото лице З.Г., с която моли да бъде отсрочено делото за по-късна дата поради това, че не е успяла да изготви в срок експертизата поради обемност и специфичност на въпросите.

АДВОКАТ Я.: Да се даде възможност на вещото лице да изготви експертизата.

 

СЪДЪТ счита, че следва да приеме като доказателства приложените с писмо вх. № 5102/01.06.2015 г. доказателства и да даде възможност на вещото лице да изготви назначената експертиза, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства приложените с писмо вх.№5102/01.06.2015 г. доказателства.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 09.07.2015 г. от 14:20 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:21 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: