ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 15.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На петнадесети април                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2144 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ СНЦ Сдружение за риболовен туризъм „Посейдон”, редовно призован, се явява лично представителя на жалбоподателя и от адвокат Я., с пълномощно л.326 от делото.

        

ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на ИАРА-София, редовно призован, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ Я.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА молба от адвокат Я. с приложени доказателства за срочността на жалбата.

 

АДВОКАТ Я.: Поддържам жалбата. Моля да бъде допусната експертиза. Ако бъде допусната експертиза, то въпросите ни  към нея са :

1.Дали са идентични проектните предложения на жалбоподателя и на сдружението Местна инициативна рибарска група „Поморие-Несебър”, чието проектно предложение е одобрено и има сключен договор, който съм представила в предходното съдебно заседание, по конкретно  анализ на приходите и разходите?

2.Използваната формула за изчисляване на приходите и разходите  правилно ли е използвана и въз основа на нея може ли да се приеме, че проектът е с нулева печалба, нежизнеспособен, както е записано в заповедта.

 

Съдът счита искането на жалбоподателя за назначаване на експертиза за основателно, поради което

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА назначаването на съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с доказателствата по делото да отговори на посочените в днешното съдебно заседание  въпроси от процесуалния представител на жалбоподателя.

 

ОПРЕДЕЛЯ  първоначален депозит за допуснатата експертиза размер на 200лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок считано от днес по сметка на Административен съд- Бургас, в който срок следва да представи по делото документ за плащането му.

 

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза З.И.Г., която да се уведоми след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

АДВОКАТ Я.: Нямам други доказателствени искания към този момент.

 

За събиране на доказателства съдът ОТЛАГА делото и ГО НАСРОЧВА за 04.06.2015година от 14.15часа, за която дата и час жалбоподателя уведомен от днешното съдебно заседание, а ответникът по реда на чл.137, ал. 7 от АПК.

 

Да се УВЕДОМИ вещото лице след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    СЪДИЯ: