ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 11.12.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХVІІІ Административен състав

На единадесети декември                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2143 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:47 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Р.Г.Д., редовно призован, се явява лично, доведен от ОД „Охрана на Съдебната власт“ и с адв. П.Б. c пълномощно, представено в предходното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ Главна дирекция „Изпълнение на наказанията"
при Министерство на правосъдието
, редовно призован, не се представлява.

ПРОКУРАТУРАТА на Република България се представлява от прокурор Тиха Стоянова.

Явява се свидетелите М.В.Ш. и Т.Ж.И., редовно призовани.

Свидетелите бяха изведени от съдебната зала.

 

 

АДВОКАТ Б.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

АДВОКАТ Б.: Имам едно искане, тъй като тук има някаква неточност в справката, която са дали. Но по-късно ще направя искането си. Да се разпитат свидетелите

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Да се разпитат свидетелите

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към разпит на свидетелите.

В залата се въведе единият от двамата свидетели.

СНЕМА самоличността му, като го ПРЕДУПРЕЖДАВА за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

         М.В.Ш. – 36 години, български гражданин, основно образование, понастоящем в Затвора в гр. Бургас, осъждан, неосъждан за лъжесвидетелстване, без специални отношения със жалбоподателя.

         СВИДЕТЕЛЯТ Ш.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.Обещавам да говоря истината.

АДВОКАТ Б.: Първо искам да Ви попитам от колко време сте в Централния бургаски затвор?

СВИДЕТЕЛЯТ Ш.: Година и 3 месеца съм в затвора, от толкова време съм в затвора в момента. Бил съм и преди това.

АДВОКАТ Б.:  Тези 4 години в бургаския затвор сте били и за другите присъди ли?

СВИДЕТЕЛЯТ Ш.: 3 пъти съм се засичал в затвора с Р.Г.Д. за трите мои присъди. Р. не е излизал през това време. Цялото време е бил в затвора. Единия път бяхме 1 година, другия път бяхме 1 месец, последния път бяхме 4-5 месеца заедно.

АДВОКАТ Б.: Спомняте ли си за периода от септември 2012 г. до октомври 2015 г. били ли сте през този целия период в затвора?

СВИДЕТЕЛЯТ Ш.: Бяхме в една килия - килия № 209 в продължение на една година от този период. През един месец 2011 г. бяхме на първия етаж, който беше тогава следствен отряд и поради пренаселеността му се ядеше в коридора, а столовата беше пригодена за спалня. В столовата спяхме 40 човека за този период от 1 месец, когато се засякохме тогава.

АДВОКАТ Б.: В периода от тази 1 година в килията какви бяха условията?

СВИДЕТЕЛЯТ Ш.: Бяхме 10 човека вътре, супер малка килия с 2 прозореца. Пикаехме в кофа. Условията бяха нечовешки. Прането ни висеше над главите, нямаше простори поради липса на място, и влагата ни течеше на главите от просторите.

АДВОКАТ Б.: На 2 вишки ли бяхте или на три?

СВИДЕТЕЛЯТ Ш.: На 2, на по 3 вишки, в различни периоди. Бяхме по 9-10 човека в килия за 4 човека.

АДВОКАТ Б.: Относно санитарните и хигиенните условия в този период какво ще кажете?

СВИДЕТЕЛЯТ Ш.: Имаше мишки в килиите, направо летяха - в нашата килия беше като магистрала.Правеха си гнезда в килията ни, в багажа ни.

АДВОКАТ Б.: Какви мерки предприе затворническата администрация?

СВИДЕТЕЛЯТ Ш.: Никакви мерки.

АДВОКАТ Б.: Нямам други въпроси към свидетеля Ш..

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Можете ли да уточните през кое време от денонощието ходихте в кофа?

СВИДЕТЕЛЯТ Ш.: От 8 часа вечерта до 6,30 часа сутринта.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Водите ли такова дело – срещу ГДИН?

СВИДЕТЕЛЯТ Ш.: Не.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Колко вишки имаше в килията, където сте били 10 човека?

СВИДЕТЕЛЯТ Ш.: 4 вишки по 2, някой път една на трета, две на трета. Има си го документирано. Две двойни и две тройни сме били понякога, максимум 4.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Нямам други въпроси към свидетеля Ш..

Поради изчерпване на въпросите свидетелят беше освободен от съдебната зала.

 

В залата бе въведен вторият свидетел:

Т.Ж.И. - 39 години, български гражданин, основно образование, понастоящем в Затвора в гр. Бургас, осъждан, неосъждан за лъжесвидетелстване, без специални отношения със жалбоподателя.

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.Обещавам да говоря истината.

АДВОКАТ Б.: От колко време сте в бургаския затвор?

СВИДЕТЕЛЯТ И.:  Последно от 2012 г. Преди това  2003-2009 г. На 27.10.2009 г. влязох и на 24.11.2011 г. излязох. Второто ми наказание беше по едно и също време с Р.Г.Д.. Влязох на 27.4.2012 г. и от тогава не съм излизал от затвора.

АДВОКАТ Б.:  Били ли сте в обща килия?

СВИДЕТЕЛЯТ И.:  Да, бяхме 2012 г. в обща килия с Р.Г.Д. - в приемно отделение, след това VІІ-ма и VІІІ-ма група на ІV-тия етаж в 415-та килия, в едно спално бяхме.  Декември 2016 г. или януари 2017 г. ги качиха при нас. Събраха ни на ІV-тия етаж. Тогава той беше в VІ-та група, събраха ни в един отряд. Преди това ноември 2012 г., бях в VІ-та група също с Р.Г.Д. в един отряд.

АДВОКАТ Б.: Какви бяха условията в килията?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Доста пренаселено - на 3 етажа бяха леглата, прозорците са прекалено малки – с размери 50х80 см, и също на решетките на външната страна имаше мрежа, която спира въздуха да влиза в килията. Просторите ни за прането бяха в спалното помещение и вътре простирахме всичко. В килия имаше до 20 човека, имаше и по 30-40 човека. Стаята беше малко по-малка от тази стая и бяхме 20 човека. Тази стая е не повече от 22 кв.м. Когато водих делото, я измериха и казаха,че е 22 кв.м. Водих подобно дело. Но това е моето спално помещение, в което бях тогава. С Р., в което помещение бях – № 415, то е не повече от 12-13 кв. м., а бяхме вътре от 10-12 човека.

АДВОКАТ Б.: За санитарно-хигиенните условия да разкажете

СВИДЕТЕЛЯТ И.: По малка и по голяма нужда от 8,00 часа вечерта до 6,00 часа сутринта ходихме в кофи, което е страшно унизително за всеки - това да се прави пред всеки. Първо беше пълно с хлебарки, което беше страшна напаст в началото. Хапеха ни и това беше голяма зараза. Можеше да се разнесе по този начин. Тръгнаха след това дървеници и продължава да ги има, макар че после почнаха ремонти и нас ни преместиха. В банята е под всякаква критика. Столовата – което се събере като боклук, се хвърля в казана, който беше в банята. И като влезем да се къпем, вода плува в краката ни и боклуците тръгват из банята навсякъде и няма как да не дойдат до нас, беше ад. В банята има 2 душа, единият счупен, не работеше. Сложиха един и се къпехме с канчетата и кофите. Влизахме и по 20, 30, 40 човека, за 2 часа пускаха водата. Който свари да се изкъпе.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: По правилник кой поддържа хигиената в килията?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: По правилник трябва да ни дават препарати. Всеки трябва сам да си поддържа хигиената. Отговорникът отговаря до там да се разбираме всеки по един ден да дава дежурство, но като няма препарати - няма как всеки да си купува от лавката препарати и да си чисти килията. Препарати се дават за салона и за столовата. В столовата нямам думи какво е - препарати не стигат. В столовата като влезем да ядем - масите са в ръжда целите и мазнотия.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА:  Хигиената кой е длъжен в столовата да я поддържа?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Чистачът, който се води отговорник на салона. Той е затворник, но трябва да го снабдят с препарати, само с вода и парцал не става. Изписват ни по документи препарати, но в отряда не влиза нищо и всичко е занижено. По този въпрос бях пострадал и лежах в болницата в Ловеч 6 месеца.

АДВОКАТ Б.: За столовата каза, че не им дават.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Имате ли предявен иск против държавата за такова дело?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Да, и осъдих ГДИН. Има осъдителна присъда от моя страна и ми изплатиха 3100 лева, плюс лихви за 5 години – от 2009 г. до 2011 г., после от 2012 г.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: В затвора сега правили се ремонт? От кога започна?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: На корпуса правят ремонт. На 16.06.2017 г. започна и ни приведоха в Дебелт. Там условията са по-добри.

АДВОКАТ Б.: Нямам повече въпроси.

Поради изчерпване на въпросите, съдът ОСВОБОДИ свидетеля И..

АДВОКАТ Б.:  Имам доказателствено искане. Моля съдът да изисква служебно от затвора в Стара Загора за какъв период от време Р.Г.Д. е пребивавал в този затвор, тъй като има някакво несъответствие в датите, които са посочили от бургаския затвор. Периодът, в който са посочили, че е бил в Стара Загора, е много дълъг. Моля да изискате справка от медицинското лице в затвора гр. Бургас, тъй като от представената медицинска справка има данни от 2010 г., когато е приет в затвора и му е направено някакво изследване дали е здрав, а след това няма никакви данни за периода, в който е бил в затвора, да са му извършвани някакви такива минимални прегледи, дали го е заболяло глава, а ми е казал, че е посещавал лекар фелдшер там. Нищо не е заведено. Това е картон от 2010 г. В момента, когато е влязла присъдата му, няма картон.

ИЩЕЦЪТ Д.: Имал съм 2 пъти прекъсвания за операции.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Нямам доказателствени искания. Считам,че направените от ищеца доказателствени искания, са процесуално допустими. Имат отношение към делото и следва да бъдат допуснати.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 1-месечен срок, считано от днес да представи по делото здравния картон на лишения от свобода Р.Г.Д., ведно с писмена справка за извършваните на същия прегледи, провежданото лечение и указваната му медицинска помощ в Затвора -Бургас.

ЗАДЪЛЖАВА началника на Затвора Стара Загора да представи по делото справка за периоди, в които лишеният от свобода Р.Г.Д. с ЕГН ********** е изтърпявал наказание и е бил задържан в затвора в Стара Загора.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 15.02.2018 г. от 14.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

ДА СЕ ИЗПРАТИ копие от Протокола на ответника и на началника на Затвора в гр. Стара Загора.

Ищецът ДА БЪДЕ ПРИЗОВАН и ДОВЕДЕН за насроченото съдебно заседание чрез администрацията на Затвора  - Бургас.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: