ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 14.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На четиринадесети март                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2138 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.21 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „МИП-ТС“ ООД не изпраща представител, редовно уведомен.

За ответника- началник на митнически пункт Пристанище Бургас-център се явява юрисконсулт Л..

 

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от адвокат М.А., пълномощник на жалбоподателя, в която са изложени причините за неявяване на същата в съдебното заседание и е направено искане, в случай че бъдат представени допълнителни доказателства, да и́ бъде предоставена възможност да се запознае с тях и да вземе становище.

 

Юрисконсулт Л.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Юрисконсулт Л.: Във връзка с наше запитване получихме отговор от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), ведно с приложение към него, а именно документ за започване на външно разследване, решение за одобрение на проучвателната мисия в трета страна, както и 46 листа разпечатка на Закон за свободните зони от 1990г. на Малайзия, ведно с бележка към файл 4042 от 20.02.2018г., с приложен оптичен носител на информация. Предвид обстоятелството, че всички тези доказателства бяха получени на 12.03.2018г., моля да ни бъде предоставена възможност да представим превод на същите. Дискът е неразпечатан, с оглед на това, да няма обвинения за манипулация на информацията.  Мисля, че дискът съдържа два анекса към договора за извършване на мисията.

 

СЪДЪТ счита, че следва да се предостави възможност на ответната страна да представи писмените доказателства в превод на български език, поради което следва да се насрочи друго заседание за събиране на доказателства. Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 25.04.2018г. от 11.00ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: