ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 14.12.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ІІІ-ти Административен състав

На четиринадесети декември                    две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2137 по описа за 2016 година

На именното повикване в 15:05 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ТАМПА ТРЕЙД БГ” ЕООД Г.М.  редовно и своевременно призован,  явява се представител адв.М., надлежно упълномощен.

За ОТВЕТНИКА - Директор на ТД на НАП гр. Бургас, редовно и своевременно призован,  се явява ю.к. С., надлежно упълномощена, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

АДВ.М.: Да се даде ход на делото.

Ю.К.С.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

         Производството по делото е образувано по жалба, подадена от Г.Ж.М., в качеството му на управител на „ТАМПА ТРЕЙД БГ” ЕООД със служебен адреса: град ***, ул.”Велико Търново”№14, вх.А, партер срещу решение №150/10.10.2016 година на Директора на ТД на НАП град Бургас.

АДВ.М.- Съществува възможност да оттегля оспорването  против докладваното решение на директора на НАП, но предвид обстоятелство,че не съм изрично упълномощен за разпореждане с предмета на спора моля, делото да бъде отложено за друга дата, с  оглед  депозиране на изявление лично от управителя  или да представя допълнително пълномощно за същото процесуално действие.

ЮРИСКОНСУЛТ С.-  По така направеното  искане на процесуалния представител на жалбоподателя предоставям на съда.В случай на оттегляне жалбата няма да претендираме разноски по делото.

 

Съдът, като взе предвид изявленията на страните

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА  делото и го НАСРОЧВА за 21.12.2016 година от 14:45 часа, като предоставя възможност на жалбоподателя да оттегли оспорването си или  евентуално на  процесуалния му представител  в същия смисъл, след изричното упълномощаване.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседание приключи в  15:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: