ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 28.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и осми януари                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2131 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:37 часа се явиха:

 

ВНОСИТЕЛЯТ Окръжна прокуратура Бургас, редовно призован, явява се прокурор Тиха Стоянова.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО „СИТИ-ГРУП 76” ДЗЗД, редовно призован, се явява адвокат Ц., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Поддържам направеното предложение. Считам че е обосновано и законосъобразно.

Моля да приемете представените по делото доказателства.

 

АДВОКАТ Ц.: Уважаема госпожо съдия, моля да отхвърлите предложението на окръжния прокурор, което е направил за образуване на административнонаказателно производство по отношение на дружеството „СИТИ-ГРУП 76” ДЗЗД,  с БУЛСТАТ ***, по смисъла и правната квалификация на чл. 83а от ЗАНН.

Нямаме искания и няма да сочим доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с предложението на прокурор от Окръжна прокуратура Бургас. Вносителят на предложението следва да бъде задължен за следващо съдебно заседание да представи доказателства относно правно-организационната структура на „СИТИ-ГРУП 76” ДЗЗД.

По изложените събирането съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с предложението на прокурор от Окръжна прокуратура Бургас.

ЗАДЪЛЖАВА вносителя на предложението за следващо съдебно заседание да представи доказателства относно правно-организационната структура на „СИТИ-ГРУП 76” ДЗЗД,  с БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***. При неизпълнение на това указание ще бъде наложена санкция.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 15.04.2015 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени в съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:42 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           СЪДИЯ: