ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 17.01.                                                                            град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети януари                          две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 2124­ по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „БМ Хотели“ ЕООД, редовно призован, се явява упълномощен представител на дружеството П.П.Т..

Изявление на пълномощника Т.: Аз не съм адвокат и нямам юридическо образование. Не съм управител или друг представител, част от ръководните органи на дружеството. Упълномощили са ме по силата на приложеното пълномощно да представлявам дружеството жалбоподател.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – заместник-директор на ТД на НАП гр. Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

 

По хода на делото:

 

пълномощника Т.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид обстоятелството, че пълномощникът Т. е упълномощен да представлява дружеството пред различни държавни инстанции и институции в това число и пред съда, но като взе предвид, че пълномощникът П.П.Т. съгласно изричното му изявление в днешно съдебно заседание няма юридическо образование, не е вписан като адвокат, нито заема длъжност юрисконсулт в дружеството жалбоподател намира, че същият не би могъл да представлява дружеството в хода на настоящето производство по административно дело номер 2124­ по описа на Административен съд гр. Бургас.

 

 С оглед горното съдът намира, че пълномощникът Т. не би могъл да представлява дружеството в настоящето производство.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 Не допуска пълномощникът П.П.Т. да представлява дружеството „БМ Хотели“ ЕООД в производството по административно дело номер 2124 по описа за 2016 г. на Административен съд гр. Бургас.

 

С оглед липсата на процесуални пречки съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от дружеството „БМ Хотели“ ЕООД против Заповед за налагане на принудителни административни мерки по реда на чл. 186-188 от ЗДДС № 2516/13.10.2016 г. на заместник-директор на ТД на НАП гр. Бургас.

 

С оглед липсата на формулирани в жалбата доказателствени искания от страна на дружеството жалбоподател, както и такива формулирани от ответника по доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13,45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: