ПРОТОКОЛ

       

Година 2016,14.12.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На четиринадесети декември                    две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 2123 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 14.55 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ земеделски производител Р.И.Д., редовно уведомена, явява се лично и с адв.В., която представя пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Н., която представя пълномощно.

 

         Съдът КОНСТАТИРА, че обжалваните предписания съгласно Протокол № 2432/13.09.2016г. са издадени от началник отдел „БТКД“ при „Инспекция по труда“ гр.Бургас, поради което 

 

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА П.И.Е. – началник отдел „БТКД“, Дирекция „Инспекция по труда“ гр.Бургас като ответник в процеса по административно дело № 2123/2016г. по описа на Административен съд-гр.Бургас.

КОНСТАТИРА, че новоконституираният ответник П. Е. присъства в залата.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.В.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Н.:  Нямам възражения по хода на делото.

ОТВЕТНИКЪТ Е.: Да се даде ход на делото.

 

 

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Адв.В.: Поддържам жалбата по изложените в нея съображения. Моля да приемете представените с жалбата писмени доказателства. Водим допуснатия до разпит свидетел.

Юрисконсулт Н.: Оспорвам жалбата. Представям допълнителни писмени доказателства, които моля да приемете като допълнение към преписката.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

 

ДОПУСКА до разпит воденият свидетел, чиято самоличност снема, както следва:

 

С.С.К. – 26г., български гражданин, неосъждан, без родство с жалбоподателя по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да даде верни показания.

 

Разпит на свидетеля К.:

Адв.В.: Познавате ли Р.Д. и откъде я познавате?

Свидетелят К.: Познавам я. Тя ми е колежка. Налага ми се да вземам стока от нея.

Адв.В.: Спомняте ли си да е била извършвана проверка на мястото, където тя работи?

Свидетелят К.: Ако не се лъжа, в края на месец юни имаше проверка към 15 часа от Инспекцията по труда. Трябваше ми нещо от продукцията, която продавам, но видях, че я проверяват и затова не отидох.

Адв.В.: Как разбрахте, че проверката е от Инспекцията по труда?

Свидетелят К.:  Имаше кола на Обществен ред. Непрекъснато има проверки и ги различавам кой откъде е. Имаше двама човека. Незнам дали и двамата са били проверяващи. Имаше един мъж и една жена и двама полицаи имаше, но те бяха малко по-нагоре.

Адв.В.: Знаете ли чия е сергията, на която работи Р.Д.?

Свидетелят К.:  Знам. Сергията е на мъжа й.

Адв.В.: Казахте, че се снабдявате с продукти от нея. Получавате ли документи за това?

Свидетелят К.:  Да. Получавам касови разписки и касови бонове и там пише името на мъжа й.

Адв.В.: Знаете ли какъв номер е сергията?

Свидетелят К.:  Мисля, че трябва да е № 62.

Адв.В.: Какво си спомняте от проверката?

Свидетелят К.: Като минавах оттам, не мога да се сетя дали пред нея или малко по-нагоре имаше кола на Обществен ред и малко по-нагоре колата на полицията. Имаше един господин и една жена и малко по-нагоре две момчета полицаи.

Адв.В.: Познавате ли лице на име И.Г.?

Свидетелят К.:  Познавам го като момче, което обикаля около борсата и помага на клиенти да си натоварят в колите, да изкара някой лев. И при мен е идвал, но съм казвал, че няма как да работи при мен.

Адв.В.: Когато беше извършена проверката, този И. беше ли там?

Свидетелят К.:  Не съм го видял. Той се появява по различно време, понякога го няма 5-6 дни.

Адв.В.: Знаете ли дали работи някъде?

Свидетелят К.:  Не. Той пита много хора да им  помогне, иска му дадат някой лев.

Адв.В.: Освен него имали други такива лица?

Свидетелят К.:  Виждал съм и деца дори на 10г. Питал съм ги защо идвате, казват, че им трябва да си вадят някой лев.

Адв.В.: Знаете ли дали  и съпругът на Д. и самата тя са земеделски производители?

Свидетелят К.:  Да. Тя е отделно от него. Нейната продукция е по-късна, в края на август. Тя произвежда домати предимно.

Адв.В.: Когато е на сергията и има нужда от помощ, имате ли впечатление кой й помага?

Свидетелят К.: Синът й й помага. Понякога ме моли и аз й помагам. Смятам, че така е колегиално.

Адв.В.: Виждал ли си други деца да помагат на Д.?

Свидетелят К.: Не съм забелязал. По принцип предимно синът й идва там.

Адв.В.: Нямам повече въпроси.

 

ОТВЕТНИКЪТ Е.: Нека да стане ясно в качеството на какъв присъствахте там?

Свидетелят К.: Просто присъствах като колега.

ОТВЕТНИКЪТ Е.: Какъв вид продукция е продавала тя?

 Свидетелят К.: Имаше салати, тиквички, но не съм много сигурен.

ОТВЕТНИКЪТ Е.: Запознат ли сте, че е извършена проверка и от ТД на НАП?

Свидетелят К.:  Не мога да кажа.

ОТВЕТНИКЪТ Е.: Как тогава знаете, че е проведена проверка от Инспекцията по труда?

Свидетелят К.:  Колеги ми казаха че се извършва проверка от Инспекцията по труда.

ОТВЕТНИКЪТ Е.: Имаше ли краставици на сергията тогава, други подправки?

Свидетелят К.: Не мога да си спомня. Какво имате предвид за подправки. Нямам спомен, предимно бяха салати.

ОТВЕТНИКЪТ Е.: Видели ли сте И. тогава да пренася нещо от сергията?

Свидетелят К.: Това не съм видял.

ОТВЕТНИКЪТ Е.: Нямам други въпроси.

 

Юрисконсулт Н.: Казахте, че сте минал покрай сергията. Разбрахте ли за какво става въпрос, нещо да сте чули?

Свидетелят К.: Не. Видях, че се извършва някаква проверка.

Юрисконсулт Н.: Може ли да кажете дали ответникът Е. присъстваше на проверката?

Свидетелят К.: Не мога да кажа, не си спомням. Тогава си спомням, че казаха, че има проверка.

ОТВЕТНИКЪТ Е.: Сигурен ли сте, че продукцията на сергията тогава е била нейна или на съпруга й?

Свидетелят К.: Понякога се налага да ходя да помагам на съпруга й. Познаваме се. Той ми казва какво произвежда той и какво произвежда тя. Той произвежда салати. В началото на лятото каза, че има краставици, но незнам докога, и след това и тиквички. За други неща нямам спомен.

Юрисконсулт Н.: Нямам въпроси.

 

Адв.В.: Няма да соча други доказателства.

Юрисконсулт Н.: Моля да се събере информация от Областна служба „Земеделие“ с каква продукция е регистрирана жалбоподателката или друго казано: да се издаде удостоверение, от което да е видно производител на каква продукция е заявено от Р.Д. и от съпруга й Ж.Д..

ОТВЕТНИКЪТ Е.: Моля да изискате от ДФ „Земеделие“ офис Бургас удостоверение, от което да е видно какъв вид култура се произвежда от земеделския производител Ж.Д. и земеделски производител Р.Д. за 2016г., респ. 2015г.

 

Адв.В.: Не мисля, че тези искания имат някакво отношение към делото. Има достатъчно представени писмени доказателства.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА Областна служба „Земеделие“ гр.Бургас в 7-дневен срок от уведомяването да представи удостоверение, от което да е видно за производство на каква земеделска продукция са регистрирани земеделски производител Р.И.Д. и земеделски производител Ж.Д..

ЗАДЪЛЖАВА ДФ „Земеделие“, офис Бургас в 7-дневен срок от уведомяването да представи информация какъв вид култура произвеждат земеделски производител Р.И.Д. и земеделски производител Ж.Д. за 2016г., респ.2015г.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 08.02.2017г. от 14.20 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: