ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 14.11.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На четиринадесети ноември                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х. 

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2115 по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 09:40 часа се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ           Т.Й.В., редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА Директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП – гр. Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявлението на процесуалния представител на ответника и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:  

Производството по делото е образувано по жалба срещу Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-174-0225495/12.07.2017г. на директора на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП – гр. Бургас.

Ответникът е представил административната преписка, по която е издаден оспорения акт. След указания на съда дадени в закрито заседание, с определение № 1791/24.08.2017г., жалбоподателят е представил молба от 08.09.2017г., с която е потвърдил действията на своя пълномощник – адв. Г.М., представено е и валидно пълномощно.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна.  Да се приемат представените доказателства с административната преписка.

Няма да соча други доказателства.

 

Предвид липсата на други доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените писмени доказателства с административната преписка.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля, почитаемият съд да постанови решение, с което да отхвърли жалбата като неоснователна и да потвърди издадената заповед за налагане ПАМ на жалбоподателя.

Безспорно е установено извършеното административно нарушение, като е прието, че именно лицето е осъществявало търговска дейност без да е въвело в експлоатация фискално устройство, на което да регистрира и отчита извършените продажби, което е основание за налагане на това административно наказание. Изпълнен е състава на чл. 186, ал. 1, т. 1, б.“б“ от ЗДДС. Издадената заповед е мотивирана и правилно считаме, че е определен срокът, за който е наложена мярката, поради което ще моля за решение в тази насока.

Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение съгласно Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения.

 

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09.45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: