ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 30.11.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ІІІ-ти Административен състав

На тридесети ноември                               две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2114 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:07 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ- Я.С.Б. редовно и своевременно  призован,  не се  явява  и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ–  полицейски инспектор Васил С. към ОД НА МВР сектор ПП  ГР. БУРГАС, нередовно призован  се явява лично и се представлява Началник група  АНД  Р.П., с юридическо образование, надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ Р.П. - Не възразяваме  да се даде ход на делото, въпреки нередовното призоваване на органа.

ОТВЕТНИКЪТ С. - Не възразяваме въпреки нередовното  ми призоваване  да бъде даден ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

         Производството по делото е образувано по жалба от Я.С.Б. ***, ж.к.Изгрев бл.39, вх.8, ет.3, ЕГН ********** срещу Заповед за прилагане на ПАМ №00769-001382/31.08.2016 година на полицейски инспектор към ОД на МВР гр.Бургас.Докладва постъпилата административна  преписка в цялост.

         Отменя свое разпореждане от 25.11.2016 година, с което съдът  е разпоредил  да бъдат приложени по делото от страна на административния орган всички НП, посочени  в справка-картон на водача, с които са му отнети контролни точки.

         Указва  на административния  орган, че  е негова тежестта по установяване на материално-правните и процесуално-правните предпоставки  в ЗАНН за налагане на  ПАМ, обективирана в оспорената  в настоящето производство  заповед.

Ответникът С. - Няма да сочим други  доказателства, оспорваме жалбата на  жалбоподателя. Да се приключи събирането на доказателства.

По така представените   писмени доказателства, съдът

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената административна  преписка в цялост.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства

ДАВА ход на делото по същество.

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ Р.П. - Моля да потвърдите  издадената  заповед.Същата е издадена  в предвидената от закона форма  и от лице, което им право да издава такива заповеди. Налице и са материално-правните предпоставки, предвидени в закона.

ОТВЕТНИКЪТ С. – Присъединявам се към казаното от колегата.

Съдът счете делото за  изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

         Протоколът изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14:20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: