ПРОТОКОЛ

 

Година 2011, 24.02.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти февруари             две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

      ЧЛЕНОВЕ: 1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

       2. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

секретар:  Г.Ф.

прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

КНАХ   дело    номер    210   по    описа    за   2011  година.

 

На именното повикване в  14:00  часа се явиха:

За касатора –  „Интергруп” ООД, редовно уведомен, явява се лично управителя Валентин Вълев.

За ответника по касация – Директор на ТД на НАП - Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Петкова, с представено по делото пълномощно.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

Становище по хода на делото:

УПАВИТЕЛЯТ ВЪЛЕВ – Моля да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ ПЕТКОВА – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по касационна жалба от „Интергруп” ООД, с която се оспорва решение на Районен съд – гр. Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление, издадено от ответника на касатора.

 

         Становище по жалбата и доказателствени искания:

УПРАВИТЕЛЯТ ВЪЛЕВ – Поддържам касационната жалба. Нямам доказателствени искания. Искам да допълня, че не е приключил срока за пререгистрация на фирмите, и не е изтекъл, гратисния период за внасяне на годишните  отчети.

ЮРИСКОНСУЛТ ПЕТКОВА - Считаме жалбата за неоснователна. Няма да сочим други доказателства.

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е процесуално допустима, подадена от заинтересована страна, в законоустановения срок. Нямам искания за събиране на доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените до този момент писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА тяхното събиране.

ДАВА думата по същество:

 

УПРАВИТЕЛЯТ ВЪЛЕВ -  Подал съм си навреме отчета при НАП и мислех, че те служебно ще го придвижат до Агенцията по вписванията и за това съм пропуснал срока. И когато разбрах, че срокът съм го пропуснал, веднага подадох отчета там и то преди да ми съставят наказателното постановление.

 

ЮРИСКОНСУЛТ ПЕТКОВА – Моля да потвърдите решенето на Районния съд като правилно и законосъобразно. Безспорно се установя по делото, че жалбоподателят не спазва законоустановения срок за подаване на заявление за ГФО за финансовата 2008 г. в Агенцията по вписванията. Решението е постановено при пълнота на доказателствата и при правилно приложение на материалния закон, поради което следва да бъде оставено в сила.

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че решението на Бургаския районен съд е обосновано и законосъобразно и моля да го оставите в сила.

        

         Съдът, счете делото за изяснено от фактическа страна и обяви на страните, че ще се произнесе с решение, след съвещание, в законоустановения срок.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14:05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: