ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 18.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осемнадесети ноември                      две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2109 по описа за 2014година

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.Д.М., редовно призован, се представлява от адвокат К., с пълномощно по делото /л.6/.

 

ОТВЕТНИКЪТ  Д.Т. – разузнавач при ОД на МВР-Бургас, редовно призован, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ ОД на МВР-Бургас, нередовно призован, се представлява от юрисконсулт Н., с пълномощно от днес.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Нямам възражение да се даде ход на делото, въпреки нередовното призоваване на ОД на МВР гр.Бургас.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Т.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед изявленията на страните намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба  Н.Д.М. против заповед за полицейско задържане рег.№З-3903/04.10.2014година на разузнавач при ОД на МВР-Бургас.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата и моля да се приемат приложените по делото две докладни. Други доказателства няма да соча. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ОТВЕТНИКЪТ Т.: Оспорвам жалбата, като считам същата за неоснователна. Нямам други документи, които да приложа към преписката. Да се приеме преписката и приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна. Да се приемат приложените към преписката доказателства. Няма да соча други доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ К.: Моля да уважите жалбата, като отмените оспорваната заповед като неправилна и незаконосъобразна. Подробни съображения сме изложили в самата жалба.

Органът по задържане, получил информация за някакви лица Райна и Явор, че организират схема и има някакви компютри, като решава  да привика жалбоподателя. Той веднага се отзовава, въпреки че е бил извън Бургас и за по-малко от 20 минути отива в полицията. Там вече всичко е било подготвено. Питат го за тези две лица и след като казва, че ги познава, те го задържат. През времето за което е бил задържан не е имало извършвани никакви действия с него, не е разпитван, не са извършвани никакви процесуално-следствени действия. Той като е отишъл в полицията всичко е било подготвено, само часът е записан. Въпреки, че нищо не е установено и няма извършени никакви процесуални действия със задържания, той и другия задържан още вечерта в 20.00часа са показани във вечерните новини по телевизията. Снимани са как слизат от колата  за да бъдат заведени в помещение за временно задържане. Веднага се разгласява, че са задържани, но никакви действия не са извършвани с тях. Задържането на М. е абсолютно неправомерно. Като му се е обадил полицай Т., той веднага се е явил до 20 минути в Полицията, въпреки че не е бил в града и не е възпрепятствал разследването.

Може ли ответника да каже, от личния си телефон ли звънна на М. и по кое време се е обадил?

Не считам, че ответника Т. е виновен, те са му наредили и той го е задържал.

Моля да уважите жалбата и отмените процесната заповед като незаконосъобразна и неправилна.

Моля да ни присъдите направените по делото разноски.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Обжалваната заповед е правилна и законосъобразна, издадена от компетентен орган и моля да я потвърдите. Били са налице основанията за издаването и́, видно от материалите приложени по делото. Имало е данни за извършеното престъпление, като не е необходимо за това да се уточнява характера на престъплението и може лицето да бъде задържано за да се извършат необходимите процесуални-следствени действия.

Моля да отхвърлите жалбата и потвърдите обжалваната заповед като правилна и законосъобразна.

Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

ОТВЕТНИКЪТ Т.: Поддържам казаното от юрисконсулт Н.. Да се отхвърли жалбата и потвърди заповедта ми. Да от моя личен телефон се обадих, но за времето не мога да кажа точно, не си спомням.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.50 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: