ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 11.12.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На единадесети декември                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2104 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:44 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МИТСТРОЙ” ЕООД,  редовно призован, се  представлява от адв. К.М. c пълномощно, представено в предходното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" при ЦУ на НАП – Бургас, редовно призован, се представлява от  юрисконсулт В.М.c  пълномощно, представено в предходното съдебно заседание.

 

Не се явява вещото лице С.А..

 

АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

ЮК. М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 13278/08.12.2017 г. молба от вещото лице по делото С.А., с която изразява твърдение, че не е успяла да изготви заключението по назначената съдебно-счетоводна експертиза в срок, поради което моли да й бъде предоставен допълнителен срок за изготвяне и депозиране на заключението.

 

АДВ. М.: Да се даде допълнителна възможност на вещото лице да изготви заключението. Нямам други доказателствени искания.

ЮК. М.: Да се даде допълнителна възможност на вещото лице да изготви заключението. Нямам други доказателствени искания.

 

 

Като взе предвид становищата на страните и молбата на вещото лице, съдът счита, че следва да бъде дадена допълнителна възможност на вещото лице да изготви и депозира експертизата, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на вещото лице да изготви и депозира заключението на експертизата.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 15.02.2018 г. от 14.45 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10:46 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: