ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 19.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На деветнадесети април                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 2104 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ З.П.Г., редовно уведомена, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на Териториално поделение на Национален осигурителен институт – гр.Бургас, редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

 

Не се явява се вещото лице П.Н..

 

По делото е постъпила молба с вх. № 3628/11.04.2017 г. от юрисконсулт В. – пълномощник на ответника, с която заявява, че поради обективна невъзможност, свързана с участие в работно съвещание на юрисконсултите в системата на НОИ в периода от 19.04.-21.04.2017 г., не може да се яви в днешно съдебно заседание и моли делото да бъде отложено. Към молбата са приложени доказателства – писмо до директорите на ТП на НОИ и заповед за командироване.

 

СЪДЪТ намира, че ход на делото в днешно съдебно заседание не следва да се дава и делото следва да се отложи за друга дата, предвид наличието на обективна невъзможност за явяването в днешно съдебно заседание на процесуалния представител на ответника – юрисконсулт В., затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ОТЛАГА същото и го НАСРОЧВА за 31.05.2017 г. от 10:30 часа, за която дата страните – редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:32 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: