ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 25.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и пети октомври                      две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2103 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:50 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  „МАКРО БГ“ ООД, представлявяно от С.И.С.,  редовно уведомен,  не се явява, представлява се от  адв.В.Т. – от САК, надлежно упълномощена по делото, с представено пълномощно по делото.

ЗА ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „ОДОП Бургас, редовно уведомен, се явява ю.к.М., с приложено по делото пълномощно в днешното съдебно заседание.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

АДВ.Т.: Да се даде ход на делото.

Ю.К.М.:Да се даде ход на делото.

 По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

АДВ.Т.: Представям списък с местоположение, описание и № на фискално устройство на кафе-машините, придружено всяка една със  свиделство за регистрация за 2012 година.От допуснатите двама свидетели, водя един свидетел, моля да го изслушаме.

Ю.К.М.:Нямам възражение да бъдат приети  представените писмени доказастелства.

Съдът с оглед становищата на страните и като взе предвид, че представените доказателства са  допустими и относими към предмета на спора,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА списък  на местоположение, описание и № на фискално устройство на автомати доставени от „Марк имоти“ЕООД към 24.10.2017 година, както и свидетелства за регистрация на фискално устройство към 2012 година, които са 12 броя.

АДВ.Т.: Молим да разпитаме допуснатия свидетел.

Съдът въвъде в съдебната  зала водения свидетел и пристъпи към снемане на самоличността, както следва:

И.С.И.- ЕГН**********, роден на *** година, българин, български гражданин, неосъждан, без родство или особени отношения със страните по делото.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

ВЪПРОС НА АДВ.Т.: Каква е основната търговска дейност на фирмата?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Вендинг-автомати и автомати за офиси – това е начина на продажба.

ВЪПРОС НА АДВ.Т.: През 2012 година дружеството да е закупило вендинг-автомати и какво можете да кажете, ако имате преки впечатления?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: През 2012 година имаше момент, в който ме помоли за транспорт на кафе- автоматите. Аз не можах да го уредя като услуга.Той ме помоли, ако има обратен курс към Бургас да кача 10-12 машини, защото излиза по-евтино, но аз не можах да го уредя.
          ВЪПРОС НА АДВ.Т.:Присъствува ли ли сте на разтоварване?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Да, беше лятото, към края на юли. Базата на дружеството се намира в „Бургас комерс“, там има склад.

ВЪПРОС НА АДВ.Т.:Знаете ли дали  бяха доставени тези автомати?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Да, когато бяхме със Станко, там дойде камиона, имаше и др. неща вътре. Работниците трябваше да ги разтоварват.Аз видях да ги разтоварват.

ВЪПРОС НА Ю.К.М.:След това имало ли е закупуване на автомати или др.сделки от „МАКРО БГ“, след тази дата?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Може и да е имало, но тази си спомням,  защото искаше да ги транспортира до Бургас. И аз съм го молил за транспорт – това са  наши приятелски отношения.Аз нямам транспортна фирма, но има други транспортни фирми, които извършват тази дейност.

ВЪПРОС НА Ю.К.М.: Спомняте ли си какви бяха вендинг-автоматите?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Преди това работеше с два типа автомати, сега работи с „Венеция“, имаше „Саеко“, мисля, че бяха „Рея“, но не съм сигурен.Не мога да твърдя точната марка.

ВЪПРОС НА Ю.К.М.:  Как си спомняте сега бройката?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: За транспорта беше важно това, за да наемеш,  той ми беше дал килограмите на машините и бройките бяха важни.

ВЪПРОС НА АДВ.Т.: 2011 година имахте ли желание да правите съвместен бизнес и  в какво се изразяваше,  какво се случи?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Да, искахме да разпространяваме кафе- капсули на „Лаваца“  с кафе-машинки. Да разпространяваме в нашия регион това кафе. Това беше преди пролетта, но аз не можах да намеря достатъчно обекти и  евентуално да започнем работа и тогава се появи фирма, която му намери обекти и започна работа с тях – „Ивитекс“.Те не знам колко обекта му намериха. В един момент се получи конкуренция между мен и тях, но те имаха повече обекти и той избра да работи с тях.

Съдът освободи от съдебната зала свидетеля Колев.

АДВ.Т.: Отказвам се от другия свидетел.Няма да соча други доказателства.

Ю.К.М.: Няма да соча други доказателства.

Съдът  с оглед изявлението на страните и  като взе предвид, че делото е изяснено от фактическа  страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.Т.: Моля да уважите жалбата, съобразно доводите в нея. Налице са реални доставки, свързани с дейността.Моля да ми дадете срок за писмени бележки. Представям списък на разноските.

Ю.К.М.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата.Подробни съображения ще изложа в писмени бележки в  указан от Вас срок. Моля за ю.к. възнаграждение.

Съдът определи 7 дневен срок на страните  за представяне на писмени бележки по делото.

Съдът  счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе  със съдебен акт в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: