ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 14.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На четиринадесети юли                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2103 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 15:28 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт М. и юрисконсулт И., с пълномощни по делото.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт Т. и юрисконсулт Г., с пълномощно по делото.

 

Не се явява вещото лице Д.Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпила молба от вещото лице Л., с която моли разглеждането на делото да бъде отсрочено за друга дата и да й бъде дадена възможност да изготви и представи заключение по назначената допълнителна съдебно-химическа експертиза, тъй като до настоящия момент допуснатите анализи на процесния продукт все още не са готови.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се уважи молбата на вещото лице, като й се предостави възможност да изготви заключение по назначената допълнителна съдебно-химическа експертиза.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Уважаема госпожо председател, във връзка с така представената молба от вещото лице, не възразявам да бъде дадена възможност вещото лице да изготви експертизата така, като е възложена.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Във връзка с определение от предходно съдебно заседание бяхме задължени да представим първични записи от извършеното от митническата лаборатория изпитване, но към момента не можем да ги представим, затова  моля да ни дадете възможност да ги представим в следващо съдебно заседание.

ЮРИСКОНСЛУТ М.: Да се даде възможност на процесуалните представители на ответника да представят първичните записи в следващо съдебно заседание.

 

СЪДЪТ по доказателствата счита, че следва да даде възможност на ответника в следващо съдебно заседание да представи всички първични записи, водени по време на изпитването на продукта в митническата лаборатория. Счита, че следва да даде възможност на вещото лице да изготви допуснатата експертиза, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 13.10.2016 г. от 15:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес. Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: