ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 26.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и шести април                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2102по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателката Д.Г.П. се явява лично.

Жалбоподателите Я.А.К. и З.С.К. се явяват лично и с адвокат Д.П..

За ответника- и.д. началник на отдел „КСВЕ“ при община Бургас се явява юрисконсулт Р..

Заинтересованата страна С.М.М. се явява лично и с адвокат Й.П..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адвокат П.: Водим допуснатите свидетели.

 

В съдебната зала се явява адвокат К., пълномощник на жалбоподателката П..

 

Сне се самоличността на водените от жалбоподателите свидетели, допуснати до разпит с протоколно определение от предходно съдебно заседание, както следва:

Г.Н.Я., роден на ***г. в с. Екзарх Антимово, българин, български гражданин, неосъждан, без родство със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК. Обещава да говори истината пред съда.

 

З.Б.Б., роден на *** г. в гр. София, българин, български гражданин, неосъждан, без родство със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК. Обещава да говори истината пред съда.

Съдът изведе от залата свидетеля Божилов.

 

Свидетелят Я.: В момента не работя, пенсионер съм. Работих като строител и имам 53 години трудов стаж в строителството. Страните по настоящото дело не ги познавах, докато не започнахме строителството на тяхната кооперация на 12.02.2009г. Там работих в качеството ми на технически ръководител, фирмата беше „УНИСТРОЙ“.

Свидетелят Я. на въпросите на адвокат П.: Въпросите по изграждане на кооперацията на г-жа П. се движеха от М., бащата на С.М., и от Д.П.. Изграждането на зидарията в магазините на партера започна през месец юли на 2009г. и по искане тогава на М., трябваше да изчисля квадратурата на С.М. и на Д.П.. Представих им сметката, според която г-жа П. имаше с 6 кв.м. повече от С.. Те, собствениците, след това са си уредили нещата с нотариален акт относно тези 6 кв.м. Зидарията в партера, в магазините, я започнахме през месец юли. Изградихме зидарията до горе, като бяхме задържали разпределението на магазини №№ 3, 4 и 5, когато и двете страни решиха, че магазините няма да се разпределят, а ще оставят един общ магазин, който евентуално да дадат под наем на банка или за офис. Това са си техни въпроси, между собственици, което вече наложи тоалетното помещение в магазин №5 да отпадне, а на мястото на двата магазина №3 и №4, където имаше по една малка тоалетна 1.2м/1.2м, поискаха да изградим две тоалетни, от които едната в складовата част на П. и се получиха две тоалетни с преддверие, което в началния проект го нямаше. Така изпълнени смятам, че на този етап удовлетворяваха и двете страни. Те, собствениците го искаха това. Това искане ми беше съобщено от М. и от Д.. Казаха, че въпросът е бил съгласуван с проектантката и мое задължение беше да го направя. Тогава разпределение на магазините не правихме, казахме вече защо, а при извършване на довършителните работи в магазина на П., трябваше да очертая големия зид, който разделя магазин №4 и №5. За магазини №3 и №4 се знаеше, че нямаше да се прави разпределение. Тогава, когато трябваше да разчертая този голям зид по искане на П., трябваше да приспадна 6 кв.м., за което тя имаше нотариален акт. Това го направих и разчертах стената.

Свидетелят Я. на въпросите на адвокат К.: Тези 6 кв.м. няма къде да отидат, отидоха към магазина на С.. С. не е възразявал тогава. Не знам и не мога да отговоря дали той е бил съгласен. С. го видях за първи път, когато изграждах зидарията на неговия апартамент и говорихме как да бъде изграден. Но долу тоалетните бяха изградени и нямаше възражения от С., не само от С., а и от М.. Аз не съм говорил със С., защото той не е поставял този въпрос пред мен. Смятам, че нямам друго какво да кажа.

Свидетелят Я. на въпросите на юрисконсулт Р.: Технически за тоалетните в магазини №3 и №4 имаше чертеж. Каквото е на чертежа, така съм го изпълнил. Старата тоалетна, която е по проект, я няма. На мястото на старите тоалетни се изградиха две тоалетни. Те са си на старото място, на същото място, където си бяха по проекта останаха две тоалетни с преддверие отпред за мивка, а канализацията си е на старото място. За тази, която не е построена, не е необходима канализация, там нищо не сме направили, мястото си е празно.

Свидетелят Я. на въпросите на жалбоподателят М.: Господин М. не е говорил с мен. Баща му М. е говорил с мен.

Съдът освободи свидетеля.

 

Съдът въведе в залата свидетеля Божилов.

Свидетелят БОЖИЛОВ: Познавам г-жа П., Я. и З. Коларови, познавам и С., и бащата на С.. Занимавам се с недвижими имоти, продавам недвижими имоти. Живея в съвместно съжителство с г-жа Д.П..

Свидетелят БОЖИЛОВ на въпросите на адвокат П.: Свидетел съм на целия строителен процес от първа копка до настоящия момент. Зная за уговорките на г-жа П. със С.М. и баща му относно магазинната част, уговорката да не се изграждат магазините, както и две тоалетни. Знам за тези уговорки, и още повече откакто се занимавам с недвижими имоти преценихме, че е по-добре да имаме един по-голям магазин. За това решихме да не се изпълняват по проект предвидените три магазина – П., аз, С. и баща му решихме това да не се изпълняват преградните зидове. Когато през 2008 г. се разпределяха имотите по етажи, останаха 6 кв.м. в магазин №6. Тогава П. и С. се уговориха да направят замяна, замяна на апартаменти между първи етаж и втори етаж. На първия етаж имаха апартаменти и С. и П.. След замяната първият етаж остана на С., а втория етаж на П.. А магазин №5, който беше с 6 кв.м. по-голям, П. прехвърли на С. тези 6 кв.м., за да могат магазините долу да станат с една и съща квадратура. Също се уговориха да се направи изменение в проекта и от три, магазините да станат два с равна площ. Заради това нещо и уговорката на страните магазинът да бъде един общ, се изградиха тези два санитарни възела така, както са в момента. За това тези санитарни помещения се изпълниха така. Осем месеца неуспешно не можахме да отдадем под наем магазина преди въвеждане в експлоатация. Това беше желанието на страните. След изграждането на тази стена, нямаше противопоставяне на С. и баща му. Взехме решение да се изгради един магазин. Аз не съм се занимавал с документацията и не мога да кажа кога са изготвени екзекутивните документи. След като се изгради този преграден зид, по първоначален вид зидът не беше там, но по уговорката за разделянето на магазина те стават равни, така станаха и единият с площ 84 кв.м. и другия – 84кв.м. Поводът за влошените отношения беше, че ние можахме да намерим наемател за магазина на П.. Уговорката с наемателите беше „срещу довършване на магазина“.

Свидетелят БОЖИЛОВ на въпросите на юрисконсулт Р.: Уговорката между страните не е записана никъде, освен в нотариалния акт.

Свидетелят БОЖИЛОВ на въпросите на адвокат П.: В момента не мога да си спомня кога е изграден преградният зид- преди година, две. Не го помня. Не мога да отговоря дали М. е правил опит са го събори.

Съдът освободи свидетеля от залата.

 

СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ, с оглед изявленията на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат К.: Моля да постановите съдебен акт, с който да уважите като основателна жалбата срещу изричния отказ на и.д.началник КСВЕ“ при община Бургас като неправилен и незаконосъобразен. Моля да се съобразите с писмените ни бележки, представени по делото.

Адвокат П.: Поддържам изявленията на адвокат К. и се присъединявам към тях. Моля да ни бъдат присъдени разноски по делото.

Юрисконсулт Р.: Моля да постановите решение, с което да потвърдите отказа на началника на отдел „КСВЕ“ при община Бургас да издаде удостоверение за въвеждане в експлоатация, като ви моля да съобразите изложените доводи в последното съдебно заседание по същество и писмените бележки, които сме представил. Моля да ни бъдат присъдени разноски.

Адвокат П.: Моля да потвърдите изричния отказ, като считам жалбата за напълно неоснователна по аргументи, изложени в писмени бележки представени по делото.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: