ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 19.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  деветнадесети  декември                     две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2102 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:09 часа се явиха:

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ  „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт И., редовно упълномощена по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център”, редовно уведомен, не изпраща представител.

Не се явява   ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.Л..

  ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде ход на делото.

       СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради  на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА постъпила молба вх.№.11474/14.12.2016г. от вещото лице Д.В.Л.. С молбата същата уведомява съдебния състав, че поради забавяне извършването на необходимите за експертизата анализи в Комплексната лаборатория  за анализ на петролни продукти и твърди горива (КЛАППТГ) към Университет „Проф.д-р Асен Златаров”-град Бургас, заключението  по допусната експертиза не може да бъде представено в срок. Към молбата е приложен  график, изготвен от КЛАППТГ за предстоящите анализи по делата на Административен съд град Бургас.Моли да й бъде дадена възможност да изготви и представи заключението по допусната допълнителна съдебно-химическа експертиза.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Предвид постъпилата молба  на вещото лице да се предостави допълнителен срок на вещото лице да изготви заключението по допуснатата допълнителна съдебно-химическа  експертиза.Нямам други  доказателствени  искания в днешното съдебно заседание.

Съдът счита, че следва да се предостави срок на вещото лице да изготви заключението по допуснатата експертиза. Предвид обстоятелството,  че делото не е изяснено от фактическа страната,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за   30.01.2017 г. от 13:30 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

 

Да се призове ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.Л. за посочената дата и час, като указва, че следва да предаде заключението най-късно седем дни преди насроченото съдебно заседание и я ПРЕДУПРЕЖДАВА , че на основание чл.86 ГПК, вр. с чл.144 АПК съдът може да й наложи глоба, ако не представи  заключението в срок, без уважителни причини.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:12  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: