ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 30.01.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  тридесети  януари                                   две хиляди и седемнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2097  по описа за 2014 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт М. и юрисконсулт И., надлежно упълномощени, с представено пълномощно по делото.

ЗА ОТВЕТНИКА Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт Т. и юрисконсулт К.-Г., надлежно упълномощени.

            ЯВЯВА СЕ  вещото лице Д.Л.

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата допълнителна съдебно-химическа експертиза, като заключението е депозирано с входящ №577/20.01.2017г. – т.е., в рамките на законоустановения седемдневен срок, посочен в чл.199 от ГПК, вр. с чл.144 от АПК.

Съдът докладва, че по делото е постъпило и друго заключение на вещото лице по допуснатата и възложена допълнителна съдебно-химическа експертиза, като същото е депозирано с входящ №892/30.01.2017 година. Същото  е представено по делото извън  законоустановения седемдневен срок по чл.199 от ГПК.

ЮРИСКОНСУЛТ И. - Предвид обстоятелството, че част от заключението на вещото лице е депозирано  извън срока и необходимостта  да бъде разпитано   по заключението в негова цялост моля, да не се пристъпва  към изслушване на заключението на вещото лице в днешното съдебно заседание.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.- Моля да не бъде изслушвано заключението, предвид обстоятелството,  че  допълнителното заключение е депозирано на 30.01.2017 година. Моля  вещото лице да бъде изслушано, както по основата така и по допълнителна експертиза едновременно.

Съдът намира, че направеното искане от страна на   процесуалните  представители на страните е основателно и обосновано, с оглед необходимостта да бъде изслушано  вещото лице едновременно по двете заключения - основното и допълнителното, поради което

 

                                О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.02.2017 година от 11:00 часа за която дата и час страните и вещото лице се считат за редовно уведомени.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:06 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: