ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 13.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  тринадесети  юни                                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2097  по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:07 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ  „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., редовно упълномощена.

 

За ОТВЕТНИКА Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център”, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт Т. и юрисконсулт К.-Г., с пълномощно по делото.

 

Не се явява  ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.Л..

 

  СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

       СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради  на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА постъпила молба вх.№5929/07.06.2016г., от вещото лице Д.В.Л..С молбата същата моли да й бъде дадена възможност да изготви и представи заключението по назначената по делото допълнителна съдебно-химическата експертиза, която към днешна дата не е изготвена поради това, че до момента   допуснатите анализи на продукта от настоящето дело все още не са готови.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.:  Да се предостави допълнителен срок на вещото лице да изготви заключението по допуснатата експертиза.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата експертиза.

ЮРИСКОНСУЛТ К.-Г.: Да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата експертиза.

 

Съдът счита, че следва да се предостави срок на вещото лице да изготви заключението по допуснатата експертиза.

Съдът намира също така, че с оглед процесуална икономия и предвид обстоятелство, че заключението по допуснатата допълнителна  съдебно- химическа експертиза не е изготвено, е целесъобразно  да се допусне допълнителната задача към нея,  поискана от ответната страна с представена по делото молба, поради което

 

 

   О П Р Е Д Е Л И:

 

          ОТМЕНЯ определение на съда от открито съдебно заседание, проведено на 18.04.2016 година, с което е отказано допускането на допълнителен  въпрос.

ДОПУСКА допълнителна задача към вещото лице Д.В.  Л., поставена  от ответната страна в представена в съдебно заседание молба, намираща се на лист №470 от делото.

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 100.00/сто/лева, вносим от ответната страна в 7-дневен срок от днес.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за   12.09.2016 година от  14.00 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

 

Да се призове ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.Л. за посочената дата и час, като й се предостави  препис от молбата  с поставена допълнителна задача към назначената допълнителна съдебно-химическа експертиза.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в   14.15  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: