ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 22.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На двадесет и втори юни                          две хиляди и петнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2096 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М., надлежно упълномощена с представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център”, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Л., надлежно упълномощен с представено по делото пълномощно.

 

Не се явява вещото лице инж. Д.Л..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпила молба от вещото лице Л., с която уведомява, че предвид административната ангажираност на специалистите от Комплексната лаборатория за анализ на петролни продукти и твърди горива към Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас с учебни занятия и изпити през настоящи летен семестър, анализите от изпитването на процесния продукт все още не са готови. Моли разглеждането на делото да бъде отсрочено за друга дата, като и се предостави възможност да изготви и представи заключението по назначената допълнителна съдебно-химическа експертиза.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да се уважи молбата на вещото лице.

Представям и моля да приемете за сведение по делото Регламент (ЕС) 2015/802 на Съвета от 19.05.2015 г., както и извадка от официалния вестник на Европейския съюз, в който е публикувано изменение на Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура от 04.04.2011г., с препис за другата страна.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Относно доказателствата, предоставям на съда.

Моля да бъде предоставена възможност на вещото лице да представи заключение.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЛАГА по делото за сведение днес представените от процесуалния представител на жалбоподателя Регламент (ЕС) 2015/802 на Съвета от 19.05.2015 г. и извадка от официалния вестник на Европейския съюз.

Като намери, че следва да уважи молбата на вещото лице

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на вещото лице да представи заключение по допълнителната съдебно-химическа експертиза в срока по ГПК за следващо съдебно заседание.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 14.09.2015 г. от 13:45 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени.

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: