ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 24.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На двадесет и четвърти ноември         две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело 2096 номер  по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 14:02 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М., надлежно упълномощена с представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център”, редовно уведомен, не се явява и не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

Явява се вещото лице Д.Л..

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпила по делото молба с вх. № 8781 от 21.11.2014 г. от юрисконсулт Т. и юрисконсулт К.-Г. – процесуални представители на ответника, с която молят разглеждането на делото да бъде отложено за друга дата, тъй като са служебно ангажирани за участие в множество дела на Районен съд гр. Малко Търново и Районен съд гр. Елхово за дата 24.11.2014 г., по които ще се извършва разпит на свидетели и изслушване на съдебна експертиза.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам възражение. По хода на делото предоставям на съда.

 

СЪДЪТ по хода на делото намира, че са налице основанията на чл.139, ал. 1 от АПК за уважаване на подадената от процесуалните представители на ответника молба и като съобрази, че днес е първо по делото съдебно заседание, по което следва да се разпита вещото лице и приеме представеното от него заключение, ход на делото не следва да бъде даден и същото да бъде отложено за разглеждане на друга дата с цел обезпечаване правото на участие на всички страни в процеса и осъществяване на защитата им в пълен обем.

Воден от горното

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ОТЛАГА същото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 15.12.2014 година от 13:40 часа, за която дата и час страните и вещото лице – редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:07 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: