ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2016, 15.02.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На петнадесети февруари                       две хиляди и шестнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2096 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М., надлежно упълномощена с представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център”, редовно уведомен, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

Не се явява вещото лице Д.Л..

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпила молба от вещото лице Д.Л., с която моли разглеждането на делото да бъде отсрочено за друга дата, тъй като не е успяла да изготви и представи в срок заключението по съдебно-химическата експертиза поради прекомерна натовареност във връзка с големия брой дела на Административен съд Бургас, свързани с изпитване на процесните продукти.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да се даде възможност на вещото лице да си изготви заключението.

Няма да представям доказателства.

 

СЪДЪТ, като намери за основателно искането на вещото лице,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на вещото лице да изготви в срока по чл.199 от ГПК за следващо съдебно заседание заключението си по допуснатата по делото експертиза.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 25.04.2016 г. от 13:30 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК. Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:52 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: