ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2016, 05.12.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На пети декември                                   две хиляди и шестнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2096 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт И., надлежно упълномощена, с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център”, редовно уведомен, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

Не се явява вещото лице Д.Л..

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от вещото лице Л., с която моли разглеждането на делото да бъде отсрочено за друга дата и да й бъде дадена възможност да изготви и представи заключение по назначената допълнителна съдебно-химическа експертиза, тъй като до настоящия момент анализите на процесния продукт не са готови.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Моля да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението.

Няма да соча доказателства. Нямам други доказателствени искания в днешно съдебно заседание.

 

Като намери, че следва да уважи искането на вещото лице,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на вещото лице да изготви и представи по делото заключение по допуснатата допълнителна съдебно-химическа експертиза.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 20.02.2017 г. от 13:45 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени. Да се уведоми вещото лице за насроченото съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:48 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: