ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2016, 04.07.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На четвърти юли                                     две хиляди и шестнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2096 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт М. и юрисконсулт И., надлежно упълномощени, с приложени по делото пълномощни.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център”, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Т. и юрисконсулт Г., надлежно упълномощени с приложено по делото пълномощно.

 

Не се явява вещото лице Д.Л..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от вещото лице Л., с която моли разглеждането на делото да бъде отсрочено за друга дата и да й бъде дадена възможност да изготви и представи заключение по назначената допълнителна съдебно-химическа експертиза, тъй като до настоящия момент анализите на процесния продукт не са готови.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Предвид молбата на вещото лице, моля да се даде възможност на същото да изготви заключението така, както е допуснато.

Няма да сочим доказателства. Нямаме други доказателствени искания в днешно съдебно заседание.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Придържам се към казаното от колегата.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да се уважи молбата на вещото лице и да се даде възможност на същото да изготви заключение по допуснатата експертиза.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Предоставям на съда.

 

Като намери, че следва да уважи искането на вещото лице,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на вещото лице да изготви и представи по делото заключение по допуснатата допълнителна съдебно-химическа експертиза.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 19.09.2016 г. от 14:00 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени съгласно чл. 137, ал. 7 АПК. Да се уведоми вещото лице за насроченото съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: