ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 13.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На тринадесети октомври                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2094 по описа за 2014 година

На именното повикване в 15:35 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

Не се явява вещото лице Д.Л..

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА, че не е постъпило заключението по назначената допълнителна съдебно-химическа експертиза. 

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението.

Не възразявам да бъдат приети представените в миналото съдебно заседание първични записи от извършените анализи от митническата лаборатория. Считам, че тези първични записи още веднъж потвърждават, че резултата от митническата лабораторна експертиза относно съдържанието на ароматни и неароматни съставки от изследваната проба е некоректен. В представения протокол за резултати е записано, че е установено процентното съдържание на неароматните въглеводороди в пробата и въз основа на това съдържание е определено процентното съдържание на ароматните въглеводороди. Съгласно решение на ЕС по дело С-330/13 г. понятията ароматни съставки и ароматни въглеводороди са различни понятия, поради което става ясно, че така отразения резултат на ароматни въглеводороди и неароматни въглеводороди в митническата експертиза като ароматни и неароматни съставки е некоректен и няма как да послужи като основание за извода за съдържанието на ароматни и неароматни съставки в продукта.

 

Съдът счете, че следва да даде възможност на вещото лице да изготви назначената експертиза, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 08.12.2016 г. от 13,30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Да се уведоми вещото лице за насроченото съдебно заседание.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:44 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: