ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 10.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На десети март                                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2094 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 15:06 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Т. и юрисконсулт Г., с пълномощно по делото.

 

Явява се вещото лице инж. Д.Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА молба от вещото лице Л., с която моли разглеждането на делото да бъде отсрочено за друга дата и да й бъде предоставена възможност да изготви и представи заключение по назначената допълнителна съдебно-химическа експертиза, тъй като до момента резултатите по част от допуснатите анализи на процесния продукт не са готови.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде възможност на вещото лице да се изготви заключението.

 

СЪДЪТ счита, че следва да даде възможност на вещото лице да изготви заключението по допусната допълнителна съдебно-химическа експертиза, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 12.05.2016 г. от 15:00 часа, за която дата и час страните и вещото лице са редовно уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:09 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: