ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 15.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На петнадесети юни                                  две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2092 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Лукойл Нефтохим Бургас” АД се явява юрисконсулт И..

За ответника- началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас център” се явяват юрисконсулти Т. и Г..

Явява се вещото лице Д.Л..

 

Юрисконсулт И.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Т.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Г.: Да се даде ход на делото.

 

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

СЪДЪТ констатира, че заключението на съдебно-химическата експертиза не е представено в цялост.

 

Юрисконсулт И.: Няма да сочим други доказателства. Единственото, което искам да отбележа е, че ответникът беше задължен да представи в оригинал или в официално заверен препис доказателствата, представени в предходното съдебно заседание. Моля да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението в цялост.

Юрисконсулт Г.: Не можем да представим оригинали на представените доказателства, защото това са разпечатки от публичен регистър. Ще посоча на съда къде може да направи справка. Не възразявам да бъде предоставена възможност на вещото лице да изготви заключението в цялост.

Вещото лице Л.: Относно изследванията по приложение А имам уговорка с изпитвателна лабораторията за нефтопродукти СЖС България да направя изследванията там. По отношение на тези две допълнителни задачи не съм ги изпълнила от гледна точка на това, че не съм успяла да намеря лаборатория за изпитване по част от показателите и това ще бъдат поредица от няколко анализа и изпитвания, някои от които няма да са стандартизирани. По приложението от м.юли започвам да давам анализи, където има наличие на проба. По настоящото дело има налични проби за анализ. Нещата се бавят, защото лабораториите три месеца не работят, летният сезон е сезон на отпуски и те не работят. Що се касае за изследванията по приложение А имам проведени разговори с лабораторията СЖС от юли месец да започнат изследванията.

 

СЪДЪТ счита, че следва да се предостави възможност на вещото лице да изпълни в цялост възложените му задачи, поради което следва да се насрочи друго заседание за събиране на доказателства. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12.10.2016г. от 11.00 ч., за които дата и час страните и вещото лице се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: