ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 12.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На дванадесети октомври                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2092 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Лукойл Нефтохим Бургас” АД се явява юрисконсулт И..

За ответника- началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас център” се явява юрисконсулт Т..

Не се явява вещото лице Д.Л., редовно уведомена.

 

Юрисконсулт И.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Т.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

СЪДЪТ докладва постъпила молба от вещото лице Д.Л., в която са изложени причините за непредставяне на заключението в законоустановения срок, а именно неизготвяне в лабораторията на анализите на предадените за изпитване контролни проби. Моли за предоставяне на допълнителен срок за изпълнение на възложените задачи. Към молбата е приложено писмо от ръководителя на комплексната лаборатория за анализ на петролни продукти и твърди горива при Университет „Проф.д-р Асен Златаров“ Бургас.

 

Юрисконсулт И.: Няма да сочим други доказателства. Не възразяваме да се предостави срок на вещото лице за изготвяне на заключението по допуснатата допълнителна съдебно-химична експертиза.

Юрисконсулт Т.: Няма да сочим доказателства. Да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението.

СЪДЪТ счита, че следва да се предостави възможност на вещото лице да изпълни възложените задачи, поради което следва да се насрочи друго заседание за събиране на доказателства. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 07.12.2016г. от 11.50ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.05часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: