ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 08.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На осми октомври                                     две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2091 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Т., с пълномощно по делото.

 

Не се явява вещото лице инж. Д.Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА молба от вещото лице инж. Д.Л., с която моли разглеждането на делото да бъде отсрочено за друга дата и да й бъде дадена възможност да изготви и представи заключение по назначената допълнителна съдебно-химическа експертиза, тъй като до настоящия момент анализите на процесния продукт не са готови.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да се даде възможност на вещото лице да изготви допълнителното заключение.

Представям молба-становище, в която са описани нарушения на административнопроизводствените правила при вземането на проби от страна на митническите органи, което представлява допълнително основание за отмяна на обжалваното решение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Подробни съображения ще изложа в хода по същество по повод молбата-становище, само следва да отбележа, че „Лукойл Нефтохим Бургас” АД сочи, че са налице процесуални нарушения при вземане на пробите, а именно от тези проби, които са се съхранявали в митническия пункт и които са взети от митническия орган, дружеството се е отказало да вземе за тях, иска да бъдат извършен лабораторни анализи и да бъде изготвена химическа експертиза. Подробни съображения ще изложа в хода по същество.

Да се даде възможност на вещото лице да изготви експертизата.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Именно контролните проби, които се съхраняват от митническата администрация са предназначени да бъдат използвани за целите на настоящия съдебен спор, така че считам, че изложеното е неоснователно.

 

СЪДЪТ счита, че следва приеме представената молба-становище и  да се даде възможност на вещото лице да изготви допуснатата допълнителна съдебно-химическа експертиза, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената от юрисконсулт М. в днешно съдебно заседание молба-становище

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 21.01.2016 г. от 15:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес. Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: