ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 11.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На единадесети юни                                  две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 2091 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 13:34 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Л., с пълномощно от днес.

 

Не се явява вещото лице инж. Д.Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпила молба от вещото лице Д.Л. вх. № 5340/08.06.2015 г., с която моли делото да бъде отложено за друга дата, тъй като не е изготвила възложената й експертиза, по причина, че процесният продукт е даден за изпитване в независими акредитирани лаборатории, резултатите от което изпитване ще се забавят.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да се даде възможност на вещото лице да изготви назначената експертиза.

Представям за сведение Регламент 2015/802 на Съвета от 19.05.2015 г., както и извадка от Официалния вестник на Европейския съюз, в който е публикувана промяна в Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура, от 04.04.2013 година.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Моля да се даде възможност на вещото лице да изготви възложената експертиза.

 

СЪДЪТ счита, че следва да даде възможност на вещото лице да изготви допуснатата експертиза, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА за сведение представения Регламент 2015/802 на Съвета от 19.05.2015 г., както и извадка от Официалния вестник на Европейския съюз от 04.04.2013 година.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 08.10.2015 г. от 15:00 часа, за която дата и час страните са уведомени от днес.

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: