ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 31.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  тридесет и първи октомври                две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2087 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ  „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт И., редовно упълномощена.

 

ОТВЕТНИКЪТ  Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център”, редовно уведомен,  не се явява и не се представлява.

 

Не се явява   ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.Л..

 

 ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде ход на делото.

 

       СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради  на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ДОКЛАДВА постъпила молба вх.№.9821/24.10.2016г. от вещото лице Д.В.Л.. С молбата същата моли да й бъде дадена възможност да изготви и представи заключението по назначената по делото допълнителна съдебно-химическата експертиза, която към днешна дата не е изготвена поради това, че  в Комплексната лаборатория за анализ на петролни продукти и твърди горива към Университет „Проф.д-р Асен Златаров” гр.Бургас не се извършват изпитвания на продукти, поради ангажираност с учебната дейност.

 

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Предвид постъпилата молба  на вещото лице да се предостави допълнителен срок на вещото лице да изготви заключението по допуснатата допълнителна съдебно-химическа  експертиза.Нямам други  доказателствени  искания в днешното съдебно заседание.

 

Съдът счита, че следва да се предостави срок на вещото лице да изготви заключението по допуснатата експертиза. Предвид обстоятелството,  че делото не е изяснено от фактическа страната,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 19.12.2016 година от 14:00 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

 

Да се призове ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.Л. за посочената дата и час.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:05  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: