ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 16.10.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На шестнадесети октомври                       две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2087 по описа за  2012 година.                     

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

Жалбоподателя А.Х.Л. - редовно уведомен, не се явява. За него се явява  адв. Н. с представено по делото пълномощно.

За ответника Директор на Дирекция „ОУИ” Бургас /сега Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”-Бургас при ЦУ на НАП- Дирекция „ОДОП”/ - редовно уведомен, се явява юк. М. с представено по делото пълномощно.

         Явяват се призованите свидетели Д.П.Д. и Й.К.Й..

Явява се вещо лице С.А..

 

Съдът констатира, че по делото не е изготвено заключението по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза.

 

Адв. Н.: Да се даде ход на делото.

Юк. М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв. Н.: С оглед явяването на двамата свидетели, моля, да бъдат изслушани.

 

         Юк. М.: Да се изслушат свидетелите.

 

         СЪДЪТ пристъпва към установяване самоличността на свидетелите, както следва:

         Д.П.Д. на ** години, с ЕГН:**********, българка, българска гражданка, вдовица,  с висше образование, без особени отношения със жалбоподателя.

 

         Й.К.Й. на **години, с ЕГН:**********, българин, български гражданин, с висше образование, без особени отношения с жалбоподателя.

 

         СВИДЕТЕЛИТЕ СА ПРЕДУПРЕДЕНИ за наказателната отговорност по чл. 290 от НК и обещават да говорят истината.

 

         Залата напуска свидетелят Й.К.Й. и остава свидетелката Д.П.Д..

 

         Адв. Н.: През 2010-2011 г. къде работихте и на каква позиция?

 

         СВИДЕТЕЛКАТА: През 2010-2011 г. бях Председател на ПТК „Съгласие” – гр. Стралджа и все още съм на същата длъжност към същата кооперация.

 

         Адв. Н.: През 2010-2011 г. кооперацията предоставяла ли е земеделски площ за използване от фирма или физическо лице?

 

         СВИДЕТЕЛКАТА: Аз съм предоставила земеделска земя на Г.П., за да сее бамя. Уговорката беше аз да си я начертая земята в разплащателната агенция, за да мога да взема субсидията за рентата, която давам и до там ни са взаимоотношенията с това лице. Земята е 75 дка в местността „Агерен” в землището на гр. Стралджа. През 2010-2011 г. не мога да кажа каква дейност се е извършвала. Имаше сята бамя, виждаше се като се минаваше оттам, но нищо повече не зная.

 

         Адв. Н.: Как се казва синът на  Г.П.?

 

         СВИДЕТЕЛКАТА: Казва се П., но той не е контактувал с него.

 

         Адв. Н.: Нямам повече въпроси.

 

         Юк. М.: Съставихте ли някакви документи при предоставяне на земята?

 

СВИДЕТЕЛКАТА: Никакви документи не съставихме, само начертах карта. Нямаше и плащания. Направихме устна уговорка - аз да взема субсидията, за да мога да дам рента. За другите неща не зная нищо. Съжалих го, дадох му едно парче земя, за да работи.

 

Юк. М.: Нямам други въпроси.

 

Свидетелката напуска залата.

 

         В залата  влиза свидетелят Й.К.Й..

 

         Адв. Н.: През 2010-2011 г. къде работихте и като какъв?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Управител съм на фирма „Мурра 2002” ООД със седалище гр. Стралджа, ул. „Демокрация”.

 

         Адв. Н.: През 2010-2011 г.  Вашето дружество предоставило ли е земеделска земя на трети лица?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Мисля, че предоставихме земя за 2011-2012 г. Предоставихме един парцел за бамя на други хора, но не помня точно годината. Предоставихме земята на Г. К. от гр. Стралджа, не на фирма. Не мога да му кажа фамилия. Познаваме се, но не зная другото му име. 150-160 дка е земята, която предоставихме, в местността „Каплана” в с.Лозенец до гр.Стралджа.

 

Адв. Н.: Ходихте ли да видите дали се обработва?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Ние изорахме земята. Предоставихме му я изорана земята и с наши машини засяхме бамя и по-късно, когато минавах оттам, виждах хора да я берат.

 

Адв. Н.: Нямам други въпроси.

 

Юк. М.: Направихте ли договор, имаше ли заплащане?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Ние наемаме и обработваме земя. Човекът се молеше да му направим услуга като му предоставим земя. От човешка гледна точка му предоставихме тази земя, за да се издържа. Няма документи, всичко е на приказка – устна уговорка.

 

Юк. М.: Платил ли Ви е наем?

 

СВИДЕТЕЛЯТ:  Нищо не ни плати, дължи ни наем. Имахме такава устна уговорка с Г. но не ни е платил. Не сме допускали, че ще ни измами за наема. Направихме компромис от наша страна към познат.  Името Л. нищо не ми говори.

 

Юк. М.: Нямам други въпроси.

 

Адв. Н.: Вие субсидия получихте ли?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Да получихме субсидия за тази земя.

 

Адв. Н.: Поддържаме искането за съдебно-счетоводната експертиза.

 

Юк. М.: Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание доказателства.

 

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на вещото лице да изготви допуснатата съдебно-счетоводната експертиза.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 29.01.2014 година от 10,30 часа, за която дата и час страните и вещото лице да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: