ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 26.06.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и шести юни                          две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2087 по описа за  2012 година.                     

На именното повикване в 10,45 часа се явиха:

За жалбоподателя А.Х.Л. - редовно уведомен, се явява адв. Н. с представено по делото пълномощно.

За ответника Директора на Дирекция „ОУИ” Бургас /сега Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”-Бургас при ЦУ на НАП- Дирекция „ОДОП”/ - редовно уведомен, се явява юк. М. с представено по делото пълномощно.

Явява се вещо лице С.А..

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото писмо от Дирекция „Бюро по труда” – гр. Ямбол вх.№ 5015/21.05.2013 г.

СЪДЪТ КОНСТАТИРА, че по делото не е изготвено заключението на вещото лице.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Адв. Н.: Моля да приемете справката от Бюрото по труда в гр. Стралджа. Заявявам, че поддържам искането за изготвянето на съдебно-счетоводна експертиза. Водим трима свидетели, които моля да бъдат разпитани.

 

Юк. М.: Не възразявам да се изслушат водените свидетели.

 

В ЗАЛАТА ВЛИЗАТ ТРИМАТА СВИДЕТЕЛИ.

 

СЪДЪТ СНЕМА самоличността на свидетелите, както следва:

 

П. Г. П. с ЕГН **********, на ** години българин, български гражданин,  осъждан,  със средно образование,  зет на А.Л..

 

Й. И. Н. с ЕГН ********** на 38 години, българка, българска гражданка, българска гражданка, неосъждана, с пети клас образование, работи при ЕТ „Естреа - А.Л.” като работничка.

 

М. П. М. на ** години, българка, българска гражданка, неосъждана, без образование, работи при ЕТ „Естреа - А.Л.”.

 

СВИДЕТЕЛИТЕ СА ПРЕДУПРЕДЕНИ за наказателната отговорност, която носят по реда на чл. 290 от НК, за даване на неверни показания.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля П. П.:

 

Адв. Н.: През 2010-2011 г. къде сте работили?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Искам да свидетелствам доброволно.

За  2010 г. и за 2011 г. имах пълномощно към фирмата да представлявам ЕТ „Естреа-А.Л.”. Аз бях управител на фирмата и съм сключвал договорите за закупуването и продажбите на бамята. Продавах стоката на фабрики – едната е „Ефеб” - гр. Ямбол, а другата „Анкъл Статис  ЕООД – гр.Чирпан. За 2010 г. бяха взели 100 дка от Кооперация „Съгласие” – гр. Стралджа. Представляваше я Д.П.. За 2011 г. взехме 170 дка от Кооперация „Мура-2002” - с. Лозенец, представлявана от Й. К. Земята е взехме за сеитба, култивиране, дисковане, пръскане и торене. Земята е вземахме на устна договорка.

През 2010 г. не взеха работници вземани от трудови борси, тоест фирмата си наемаше директно работници, а не чрез Бюрото по труда. През 2011г. исках да участвам в програма за трудова заетост и взех работници от Бюрото по труда. Бяха около 20 до 30 човека по програмата, а при мен се явиха около 16 човека. Около месец след това бяха прекратени договорите по тяхно съгласие.  Аз сключвах договорите с тях, работниците ми бяха предоставени от Бюрото по труда.

След беритбата на бамята, на края на деня, бамята се бере до 10 часа, а от 10 часа до 16 часа се чисти и след това се товари на камиона и се доставя до фабриките в гр. Чирпан и в гр. Ямбол. Фабриките  плащаха на едноличния търговец единствено по банков път.

 

Адв. Н.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Юк. М.: Работниците, наети от Бюрото по труда, през целия сезон ли работиха?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Имаше и други работници от гр. Котел, от с. Лозенец, от гр. Стралджа и от гр. Ямбол. Фирмата, която ми доставяше работници, вероятно им е давала трудови договори, аз не съм искал трудови договори, навярно са имали. Тези работници, изпращани от Бюрото по труда имаха договори. Фирмата, която ми предоставяше работници, аз плащах на фирмата на килограм продукция. Сезонът на бамята е около 2 месеца до 3 месеца. През този период имах и други работници, които ми даваха други фирми. Аз се договарях с фирма, която да дойде да ми обере бамята с работници на тази фирма. Аз им плащах на база продадени килограми. С тези фирми сме нямали договори, но съм имал документи за разплащане с тях - касови бонове. Не мога да си спомня имената на фирмите. От гр. Сунгурларе си спомням, че Ю. Х. ми предостави хората.

 

Юк. М.: За 2010 г. и  2011 г., спомняте ли си едноличният търговец да е купувал бамя от някой?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Купували сме през 2011 г. към края на сезона малки количества. Имахме договор за 60 тона. С всеки завод си имахме отделно договор. „Анкъл Статис” ЕООД-гр.Чирпан ми е превеждала авансово пари а на  Ефеб” ООД – гр. Ямбол съм продавал твърде малко количества, само за да си запазя пазара, ако „Анкъл Статис” ЕООД фалира, за да си имам пазар в гр. Ямбол.

 

Юк. М.: Работниците и бамята как бяха транспортирани?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Имало е транспорт за наша сметка, имало е и нает автомобил и с лека кола и с бус сме ги транспортирали.

 

Юк. М.: Готовата продукция как беше извозвана?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Беше извозвана с микробус, който може да носи 4-5 тона. Ако е по-голямо количеството, се извозваше с друг микробус – това е било инцидентно, но пак е имало наемане на автомобил, било то по частен път, защото стоката не може да трае и не е необходимо да има складова база.

 

Юк. М.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Свидетелят П. П. напуска залата.

 

В залата влиза свидетелката Й. И. Н..

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. Н. КЪМ СВИДЕТЕЛКАТА:

 

ВЪПРОС: Къде работихте 2010 г. и 2011 г.?

 

СВИДЕТЕЛКАТА: Живея в гр. Стралджа. През 2010 г. и 2011 г. работих на бамята. Шеф ми беше човека, който разпитахте преди мен. Ние копаехме, след което беряхме, рязахме бамята и я предавахме на него. Работихме 16 човека. През 2011г. ни изпратиха от Бюрото по труда. Един месец работи с мен и мъжът ми по програмата, като копаеше. Аз, след като се отказахме от програмата, отидох на частно пак на бамята.

 

Адв. Н.: Нямам други въпроси към свидетелката.

 

Юк. М.: Колко време работи мъжът Ви на бамята?

 

СВИДЕТЕЛКАТА:  Един месец. След като него го освободиха, аз останах да бера на частно. Бяхме заедно, но аз не копах. Договорът беше за три месеца. Някои се отказаха, затова, че работата е тежка. Мъжът ми идваше да ми помага, да носи касетките. Имахме договор от Бюрото по труда. След като се отказахме, вече  нямахме договор. През 2010 г. работих на частно. През 2011 г. работих един месец по програмата, а другите 2 месеца на частно. Бамята се товареше веднъж на камион, а когато е по-малко като количество - на микробус. Беряхме всеки ден.  През 2011 г. бяхме на нива в с. Лозенец, а в през 2010 г. бяхме на  нива в землището на гр. Стралджа.

 

Юк. М.: Голямо ли е полето?

 

СВИДЕТЕЛКАТА: Големичко е - вижда се края.

 

Юк. М.: Нямам други въпроси към свидетелката.

 

Свидетелката Й. Н. напуска залата.

 

В залата влиза свидетелката М.П.М.

 

Адв.Н.: Къде работихте през 2010 г. и 2011 г.?

 

СВИДЕТЕЛКАТА: Аз работих само през 2011 г. към ЕТ „Астреа-А.Л.”. Аз съм от с. Камен – Сливенско, но съм женена в гр. Стралджа. През 2011 г. ме взеха от програмата да работим на бамята – по програмата от социално слабите – да копаем берем и чистим бамята за пет месеца. Плащаше ми П. Бяхме 15-16 работници. Аз от началото работих там до беритбата. След беритбата я предавахме, като я товарехме на камион и на бус понякога.

 

Адв. Н.: Нямам други въпроси към свидетелката.

 

Юк. М.: Кой ви возеше с кола от гр. Стралджа?

 

ОТГОВОР: П. с бус ни закарваше на работа. Аз почти ходех с каруца, тъй като сме наблизо. Хората прекратиха договора и той на нас ни прекрати договорите, но ние си останахме да работи и П. ни плащаше на ръка. Като наберяхме бамята, я сортирахме и почиствахме, и тогава я предавахме. П. присъстваше на предаването и я вземаше със същия микробус, с който ни караше на нивата.

 

Юк. М.: Голяма ли беше нивата?

 

СВИДЕТЕЛКАТА: Нивата, на която работихме, беше голяма.

 

Юк. М.: Нямам други въпроси.

 

Свидетелката М. М. напуска залата.

 

Адв. Н.: Поддържам искането за разпит на свидетелите Й.К.Й. и Д.П.Д. - Председател на ПТК „Съгласие”, като моля да бъде призована на посочения в молбата и в жалбата адрес - гр. Стралджа, пл. „Демокрация” № 2.

 

Съдът, по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА събраните в днешното съдебно заседание  доказателства.

 

ДОПУСНАТИТЕ ДО РАЗПИТ свидетели Й.Й. и Д.Д. ще бъдат призовани за следващото съдебно заседание след заплащане от жалбоподателя разноски в размер на 100.00 лева, вносими в 7- дневен срок, считано от днес.

 

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на вещото лице да изготви заключението по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, както и да извърши рекапитулация на задължения по ревизионния акт.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 16.10.2013 година от 10,30 часа, за която дата и час страните и вещото лице да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: