О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е № 1858

 

гр.Бургас , 03.08.2018г.

 

Административен съд  гр. Бургас, четвърти състав, в закрито съдебно заседание на трети август две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                                                        СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело №2080 по описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба, подадена М.И.Д.  против заповед № 0270/19.08.1994 г., издадена в гр. Ямбол от командир на поделение 32460.

Съдът намира, че компетентен да разгледа и реши повдигнатия с жалбата спор е Административен съд Ямбол, съобразно разпоредбата на чл. 133 ал.1 АПК.

Въпреки че жалбоподателят е с постоянен адрес *** администрацията на органа, издал оспорения акт няма териториална структура в този град.

Затова, настоящото производство следва да се прекрати, а жалбата да се изпрати по подсъдност на Административен съд Ямбол.

На осн. чл. 133 ал.1 и чл. 135 ал.2 АПК, ІV състав на Административен съд гр. Бургас,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ИЗПРАЩА жалбата, подадена М.И.Д.  против заповед № 0270/19.08.1994 г., издадена в гр. Ямбол от командир на поделение 32460 по подсъдност на Административен съд Ямбол.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2080/2018г., по описа на Административен съд Бургас.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Препис от определението да се изпрати на страните.

 

 

СЪДИЯ: